Direct naar de content

Burgemeester Aboutaleb naar China en Indonesië

Van 5 tot en met 14 juni leidt burgemeester Ahmed Aboutaleb een zakendelegatie naar de steden Sjanghai, Beijing en Jakarta. De delegatie bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijven en (kennis)instellingen. Hij wordt daarbij ondersteund door de directie van het Havenbedrijf Rotterdam NV en bestuurders van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest, dat concerten zal geven in bovengenoemde steden, reist met de delegatie mee.

Sjanghai en Beijing
In Sjanghai bezoekt burgemeester Aboutaleb met de delegatie verschillende bedrijven en kennisinstellingen en opent hij de AquaTech Beurs, waar Nederlandse watermanagementbedrijven in contact komen met potentiële Chinese opdrachtgevers.
Op dinsdag 6 juni ondertekent de Erasmus Universiteit in het bijzijn van de burgemeester een samenwerkingsovereenkomst met de Shanghai University for Finance and Economics, een verdieping van de samenwerking op het terrein van hoger onderwijs met China.
Verder brengt de delegatie een bezoek aan het Shanghai Chemical Industry Park, waar Rotterdamse bedrijven zoals Vopak en Steinweg aan de weg timmeren. Rotterdam en Sjanghai zijn sinds 1979 zustersteden.
In Beijing worden de contacten aangehaald met Chinese investeerders die hun activiteiten in de loop van dit jaar willen uitbreiden naar de Rotterdamse regio. Rotterdam Partners sluit aan met tien bedrijven die op zoek zijn naar Chinese zakenpartners. Verder organiseert Rotterdam Partners samen met Innovation Quarter (investerings- en innovatieplatform voor Zuid-Holland) een investment seminar voor bedrijven in Shanghai die overwegen in Nederland te starten.

Jakarta
Het bezoek aan Jakarta is een vervolg op de Rotterdamse handelsmissie van augustus 2015 en staat in het teken van een hernieuwde samenwerking tussen Rotterdam en Jakarta op het terrein van watermanagement en haven.
Indonesië heeft ambitieuze plannen met de verbetering van de haveninfrastructuur om uit te kunnen groeien tot een maritieme hub in Azië. Hierin is een leidende rol voor het Havenbedrijf Rotterdam weggelegd. De Indonesische havenontwikkeling biedt kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven (van baggeraars tot scheepsbouwers, ingenieursbureaus, kennisinstellingen, etc.).

RPhO
Tijdens deze handelsmissie nodigt de delegatie de Chinese en Indonesische partners uit om een galaconcert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest bij te wonen, voorafgegaan door een receptie. Het is voor de eerste keer dat een westers filharmonisch orkest een concert geeft in Jakarta.

Handelsbetrekkingen
Tussen Nederland en China zijn talrijke samenwerkingsverbanden in de wetenschap en de kunst- en cultuursector. De economische betrekkingen zijn omvangrijk en alle Nederlandse multinationals zijn in China gevestigd. China behoort tot de tien belangrijkste exportmarkten. De handel met China (excl. Hong Kong) had in 2016 een omvang van bijna € 45 miljard (Nederlandse goederenexport € 10 miljard). Daarnaast exporteerde Nederland in 2016 voor € 2,3 miljard aan diensten naar China. Voor Nederland is China de 3e invoerpartner van goederen. Nederlandse ondernemingen hadden eind 2015 belangen ter grootte van € 9,7 miljard in China (DNB).

Indonesië behoort tot de 55 belangrijkste exportmarkten van Nederland. De goederenhandel met Indonesië had in 2015 een omvang van ruim € 3,2 miljard (incl. € 4,4 miljard aan diensten), waarvan € 730 miljoen Nederlandse goederenexport. Daarnaast voerde Nederland in 2015 voor € 805 miljoen aan diensten naar Indonesië uit.
Nederlandse ondernemingen hadden eind 2014 belangen ter grootte van € 2,2 miljard in Indonesië (DNB). Nederlandse bedrijven investeren er in de financiële sector, telecom, olie en gas, waterbouw en detailhandel (voedingsmiddelen). Via de haven van Rotterdam en de luchthaven Schiphol is Nederland voor Indonesië de Gateway to Europe.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Molenbeek, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, tel. 06 – 22 66 19 17 of e-mail: me.molenbeek@rotterdam.nl