Direct naar de content

Burgemeester Aboutaleb naar Chicago en San Francisco

Van maandag 10 tot en met vrijdag 14 september bezoekt burgemeester Aboutaleb beide steden in de Verenigde Staten. In Chicago spreekt hij bij de Chicago Council on Global Affairs over duurzaamheid en leidt hij een bedrijvendelegatie tijdens de International Manufacturing Technology Show (IMTS). In San Francisco is hij een van de sprekers bij de Global Climate Action Summit. Tijdens deze grote klimaattop spreekt hij over water en klimaatadaptatie, groene en schonere straten en circulaire economie.

Chicago
Bij Chicago Council on Global Affairs zal burgemeester Aboutaleb het Resilient Rotterdam programma toelichten. Komende jaren zullen beide steden intensiever gaan samenwerken op het gebied van duurzaamheid.
De IMTS is een springplank voor Nederlandse ondernemers die zaken willen doen in de Verenigde Staten. De Amerikaanse industrie maakt momenteel een inhaalslag als het gaat om innovatieve productieprocessen. Dat biedt kansen voor hightech bedrijven uit de Nederlandse maakindustrie.

San Francisco
Als lid van de C40 (wereldwijde stedenband) is Rotterdam vertegenwoordigd op de Global Climate Action Summit (GCAS) in San Francisco. Burgemeester Aboutaleb spreekt tijdens diverse sessies over water en klimaatadaptatie, groene en schonere straten en circulaire economie.
De GCAS wordt georganiseerd door de gouverneur van Californië, Jerry Brown. Met deze klimaattop wil Brown overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en ngo’s bij elkaar brengen om de follow-up van het klimaatakkoord van Parijs naar een hoger plan tillen. Delegaties uit de hele wereld reizen hiervoor af naar San Francisco.
Het bezoek van burgemeester Aboutaleb loopt parallel met de deelname van de Nederlandse bedrijvendelegatie onder leiding van staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven.

Californië
Nederland en Californië hebben beide sterk verstedelijkte delta’s en hebben veel belangen en uitdagingen gemeen. Er wordt nauw samengewerkt in de aanpak van klimaatverandering, milieu, en schoon en slim vervoer. Daarnaast is Californië met 39 miljoen inwoners en een bruto binnenlands product van $ 2,4 biljoen economisch de belangrijkste staat van de Verenigde Staten. Nederland is een belangrijke handelspartner van Californië.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06 – 53 28 48 13 of l.dejong@rotterdam.nl.