Direct naar de content

Burgemeester Aboutaleb naar burgemeesterstop in Athene

Op 18 en 19 maart neemt burgemeester Aboutaleb deel aan de vierde OECD Champion Mayors Meeting on Inclusive Growth in Athene. Hij is gevraagd om toe te lichten wat Rotterdam doet om de sociale en economische weerbaarheid van de stad te vergroten. Deze vergadering wordt gecombineerd met de OECD Roundtable of Mayors and Ministers. Daar zal burgemeester Aboutaleb zijn visie geven op de kansen en uitdagingen van wereldwijde trends als energietransitie en digitalisering voor steden.

De mondiale Champion Mayors Meeting van 80 burgemeesters is in 2016 opgericht in New York door de Ford Foundation en OECD met als doel om tweedeling in de samenleving tegen te gaan. In Athene zal door de aanwezige ministers en burgemeesters een tool for action worden gepresenteerd met mogelijkheden voor inclusieve, economische groei.

Energietransitie
Het benutten van economische kansen van de energietransitie voor de sociale ontwikkeling van Rotterdam is een topprioriteit van dit college. Burgemeester Aboutaleb heeft in Athene de gelegenheid om in een internationaal gezelschap van hoogwaardigheidsbekleders kennis en ervaring te delen en samenwerking te zoeken. Hij neemt ook deel aan een door burgemeester Georgios Kaminis van Athene georganiseerde strategische sessie over de rol van steden bij de toekomstige inrichting van Europa.

OECD
In de organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling OESO (of OECD) coördineren 36 ontwikkelde landen hun sociaal en economisch beleid. De organisatie is een belangrijke bron voor economisch beleidsadvies. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en trachten internationaal beleid af te stemmen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06 – 51 26 63 15 of c.verhulp@rotterdam.nl