Direct naar de content

Burgemeester Aboutaleb naar 28ste VN-klimaatconferentie COP28 in Dubai

Steden spelen sleutelrol bij klimaatmaatregelen

COP28 (30 november tot en met 12 december) richt zich dit jaar op de Global Stocktake: de eerste evaluatie van wereldwijde klimaatacties sinds de Parijs-akkoorden van 2015. Destijds spraken 196 landen af om opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden. Dit doel is nog niet in zicht. Daarom zijn snel maatregelen nodig. Steden spelen een sleutelrol omdat zij een groot deel van de wereldwijde energieconsumptie (CO2-uitstoot) op hun conto hebben. Als steden nog meer in actie komen met bewoners en ondernemers, is in dichtbevolkte regio’s veel klimaatwinst te behalen. Voor het eerst krijgen steden een centrale rol tijdens de VN-klimaattop met de Local Climate Action Summit. Burgemeester Aboutaleb vertegenwoordigt Rotterdam tijdens COP28 van 2 tot en met 6 december.

Water

Naast schone energie zal schoon (drink)water een belangrijk onderwerp zijn tijdens de klimaattop. Zo zal de burgemeester tijdens de Local Climate Action Summit aandacht vragen voor de C40 Water Safe Cities Accelerator. Daarbij committeren steden zich aan concrete maatregelen om bewoners van stedelijke gebieden (nog) beter te beschermen tegen overstromingen, droogte en gebrek aan schoon drinkwater. Rotterdam heeft een leidende rol in dit initiatief met 50 projecten in de openbare ruimte zoals groene daken, pleinen en straten.

Waterstof

Lokale bestuurders zijn in de positie om bewoners en bedrijven te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering en de samenleving de weg te wijzen naar een duurzame toekomst. Centraal hierin staat de transitie naar veilige, schone energie die ook nog eens nieuwe, innovatieve banen oplevert. Burgemeester Aboutaleb zal de Rotterdamse ambitie toelichten om de belangrijkste importhaven van duurzame energie te worden. Het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt op de Maasvlakte een terrein van 11 hectare dat geschikt is voor de bouw van een grote groene waterstoffabriek. Windparken op de Noordzee gaan de stroom leveren om groene waterstof mee te maken. Rondom de Merwe-Vierhavens, waar stad en haven samenkomen, werken bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen samen aan een waterstofecosysteem.

Afval, bouw en mobiliteit

Tijdens COP28 is er ook aandacht voor de rol van steden bij circulair afvalmanagement, duurzaam bouwen en duurzame mobiliteit. Tijdens een panelgesprek zal hij de Rotterdamse inspanningen voor duurzame mobiliteit (emissievrije zones, laadpalen) toelichten. Ten slotte is Burgemeester Aboutaleb voorzitter van een rondetafelgesprek voor Nederlandse bedrijven met innovatieve oplossingen voor de bouwsector op het gebied van energievoorziening en isolatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lisette van Bale, bestuursvoorlichter burgemeester Ahmed Aboutaleb, 06 – 283 627 17 of lm.vanbale@rotterdam.nl