Direct naar de content

Burgemeester Aboutaleb en wethouder Pex Langenberg naar klimaattop in Parijs

Burgemeester Ahmed Aboutaleb en wethouder Pex Langenberg (o.a. duurzaamheid) zijn op 2, 3 en 4 december bij de klimaattop in Parijs (wethouder Langenberg tot en met 6 december). Woensdag neemt burgemeester Aboutaleb deel aan debat van de Rockefeller Foundation over: “building urban resilience”. Donderdag spreekt hij tijdens de VN Action Day on Transport over duurzaam transport in de Rotterdamse haven en ontmoet hij zijn ambtsgenoten van C40, een wereldwijd netwerk van deltasteden dat samenwerkt om gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden. Vrijdag spreekt wethouder Langenberg tijdens een panel van het global lead city network over duurzaam inkopen en aanbesteden.

De Rockefeller Foundation heeft eerder dit jaar 33 steden, waaronder Rotterdam geselecteerd als eerste leden van het ‘100 Resilient Cities Network’. Deze steden krijgen de komende jaren steun om zich beter te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. De Rockefeller Foundation stelt 100 miljoen dollar beschikbaar om de contacten tussen de steden in het netwerk te onderhouden, ervaringen uit te wisselen, plannen voor klimaatadaptatie op te stellen en voorbeeldprojecten te ontwikkelen en uit te voeren. Bij de C40, waar Rotterdam initiatiefnemer en voorzitter van is, bepleit burgemeester Aboutaleb de Rotterdamse aanpak, die vooral gericht is op samenwerking met bewoners, het bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Duurzaam aanbesteden en inkopen
Wethouder Pex Langenberg brengt tijdens de klimaattop Rotterdamse initiatieven op het gebied van duurzaamheid onder de aandacht, zoals duurzaam inkopen en aanbesteden. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan de internationale klimaatagenda. Daarnaast neemt hij deel aan een aantal paneldiscussies en woont hij de bijeenkomst van ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives) op zondag 6 december bij.

Klimaattop 2015
In december 2015 zijn in Parijs de VN klimaatonderhandelingen. Doel is om daar tot een nieuw internationaal klimaatakkoord te komen. Delegaties uit alle landen praten over maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan en wisselen ervaringen uit.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06- 53 28 48 13, email l.dejong@rotterdam.nl of Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Pex Langenberg, tel. 06 – 53 78 61 01, email: s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl.