Direct naar de content

Buitengewone raadsvergadering en Actualiteitenraad

Donderdag 26 oktober, 10.00 uur, raadzaal

Buitengewone raadsvergadering

Fractievoorzitter en raadslid de heer S. (Sven) de Langen is door het CDA voorgedragen als kandidaat-wethouder. Dit vanwege het vertrek en de voorgenomen benoeming van H.M. (Hugo) de Jonge tot minister.

Naar verwachting wordt de heer De Langen tijdens de vergadering benoemd en geïnstalleerd.

Kijk hier voor de volledige agenda.

Kennismakingsbijeenkomst kandidaat-wethouder

Voorafgaand aan de raadsvergadering is op 25 oktober om 14.00 uur een kennismakingsbijeenkomst met de heer De Langen in zaal 7. Raadsleden hebben de gelegenheid de kandidaat vragen te stellen over zijn curriculum vitae, motivatie om wethouder te worden en de beoogde relatie met de gemeenteraad dan wel de commissies.

Actualiteitenraad
In aanloop naar de vergadering kunnen de raadsleden nog aanvragen indienen voor het houden van bijvoorbeeld een Actualiteit of Regeling van werkzaamheden. Het volledig overzicht van die verzoeken ontvangt u op de woensdag voor de vergadering zo snel mogelijk na 16.00 uur.

De volgende verzoeken zijn al ingediend:

Actualiteiten

Regeling van werkzaamheden

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

In dit bericht staan de onderwerpen die morgen aanvullend op de agenda worden besproken tijdens de raadsvergadering die begint om 10.00 uur in de raadzaal. De agenda ontving u afgelopen vrijdag.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.