Direct naar de content

Buitengewone raadsvergadering

Donderdag 7 maart, 10.00 uur, raadzaal

Buitengewone raadsvergadering
De heer A. H. P. (Arjan) van Gils is door D66 voorgedragen als kandidaat-wethouder. Naar verwachting wordt de heer Van Gils tijdens de vergadering benoemd en geïnstalleerd.

Bekijk hier de volledige agenda.

Kennismakingsbijeenkomst kandidaat-wethouder
Voorafgaand aan de raadsvergadering is op 5 maart om 13.00 uur een kennismakingsbijeenkomst met de heer Van Gils in zaal 7. Raadsleden hebben de gelegenheid de kandidaat vragen te stellen over zijn curriculum vitae, motivatie om wethouder te worden en de beoogde relatie met de gemeenteraad dan wel commissie. Het gesprek is niet bedoeld om op inhoudelijke dossiers in te gaan. Alleen leden van de raad kunnen vragen stellen.

Actualiteitenraad
Aansluitend aan de buitengewone raadsvergadering vindt er een reguliere actualiteitenraad plaats. Het volledige overzicht van de verzoeken voor het bespreken van een actualiteit of regeling van werkzaamheden, ontvangt u zoals gewoonlijk op woensdag zo snel mogelijk na 15.00 uur.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.