Direct naar de content

Blijven investeren in Rotterdamse werkzoekenden

Einde stijging bijstandsuitkeringen in zicht

Het aantal werkzoekenden in Rotterdam steeg in de eerste maanden van dit jaar door de coronacrisis, maar minder hard dan vooraf gedacht. Tot en met april 2021 is het aantal bijstandsuitkeringen ten opzichte van de beginstand 2021 met 406 uitkeringen gestegen naar 36.609. De stijging vond vooral plaats in januari en februari maar lijkt de laatste maanden te stabiliseren. Dit blijkt uit de Tertaalmonitor Werk & Inkomen die het college deze week aan de gemeenteraad heeft aangeboden. Gemeente Rotterdam doet er alles aan om er voor te zorgen dat werkzoekenden klaar staan om het werk te gaan, nu het einde van crisis in zicht is.

Pessimisme maakt voorzichtig ruimte voor optimisme
Uit de tertaalmonitor is af te lezen dat de trend van pessimisme is doorbroken, de economie lijkt aan te trekken en het aantal vacatures groeit. Blijven investeren in de werkzoekenden is steeds het credo geweest. Daarvoor zijn verschillende initiatieven in gang gezet. Zoals het project ‘Nieuwe energie voor de bouw’. Dat is onderdeel van het Leerwerkakkoord Bouw en Techniek en bedoeld voor jongeren vanaf 16 jaar zonder startkwalificatie, met een uitkering en/of met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het eerste jaar hebben 58 jongeren deelgenomen waarvan 24 deelnemers zijn geplaatst of gestart met een opleiding. In het Leerwerkakkoord Zorg hebben bijna 60 werkzoekenden het project Welslagen doorlopen. Zij zijn nu in een leerwerkverband als verzorgende of helpende aan de slag. Eveneens dankzij de Leerwerkakkoorden zijn er 200 CarriereStartGaranties afgegeven. Ook zijn er 45 vakmensen opgeleid tot hybride techniekopleiders. Dit zijn mensen met een technisch beroep die tegelijkertijd docent zijn in hun vakgebied. Zo kunnen ze actuele kennis doorgeven aan leerlingen.

Wethouder Richard Moti (o.a. Werk & Inkomen): ‘We zien dat pessimisme voorzichtig plaats maakt voor optimisme. Tijdens de crisis zijn we blijven investeren in onze werkzoekenden en hebben we er alles aan gedaan om er voor te zorgen dat zij klaar staan om weer aan het werk te gaan zodra de economie aantrekt. En daar gaan we ook gewoon mee door. Naast alle initiatieven uit de Leerwerkakkoorden, is er natuurlijk ook het Rotterdams Scholingsfonds waar mensen een voucher kunnen krijgen voor een opleiding. Nu het einde van de crisis in zicht is, hopen we dat we op een kantelpunt staan, waarbij weer meer mensen werk kunnen vinden en niet langer afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering.”

Meer initiatieven
Naast bovengenoemde initiatieven zijn er startersbeurzen beschikbaar voor recent afgestudeerde Rotterdamse mbo (3-4), hbo en wo studenten. Met deze beurs biedt een bedrijf een leerwerkplaats aan een Rotterdamse starter op de arbeidsmarkt zodat de werkervaring, vaardigheden en competenties worden opgebouwd. Daarnaast zijn er 32 kandidaten gestart, vanuit de doelgroep banenafspraak, voor het project om assistent monteur te worden. De gemeente heeft zelf ook een steentje bijgedragen en het aantal stageplaatsen binnen de eigen organisatie verdubbeld, naar ruim 1100.

De Tertaalmonitor geeft een beeld van de laatste ontwikkelingen op het gebied van werk en inkomen. Klik op de volgende links voor meer informatie: s21bb007566_5_47189_tds (raadsinformatie.nl) s21bb007567_1_29187_tds (raadsinformatie.nl).