Direct naar de content

Blending010 van start met 25 deelnemers

Vandaag feliciteerde wethouder Maarten Struijvenberg (Werkgelegenheid en Economie) tijdens de Kick Off bijeenkomst van Blending010 de 25 geselecteerde ondernemers met hun deelname aan de pilot. Vanuit de hele stad dienden 48 ondernemers een aanvraag in voor deelname aan de pilot waarin ruimte wordt geboden aan mengconcepten van retail- en horeca. Wethouder Struijvenberg: “Blending010 draagt bij aan de winkel- en horecabeleving in de stad.”

De ondernemers ontvingen tijdens de Kick Off bijeenkomst hun individuele gedoogbrief, wat betekent dat zij mee mogen doen met Blending010 en vanaf volgende week kunnen starten met hun idee. Bij de één betekent dit een proeverij organiseren in hun slijterij en bij de ander betekent dit het verkopen van een kunstwerk in hun restaurant.

Selectieprocedure
Een selectieadviesgroep, met vertegenwoordigers van Koninklijke Horeca Nederland Rotterdam, INRetail, de Ondernemersfederatie Rotterdam City en ambtenaren vanuit de disciplines economie, veilig, gezondheid en juridische zaken, beoordeelden de aanvragen op vooraf vastgestelde criteria. Daarnaast was het voor de gemeente belangrijk dat er een goede mix was van winkeliers, horeca en slijterijen.

Ruimte
Met Blending010 bieden we ruimte aan innovatieve mengconcepten van retail- en horecaondernemers en monitoren we de gevolgen daarvan. Struijvenberg: “Samen met ondernemers doen wij zo kennis en ervaring op in hoe we deze mengconcepten op lokaal niveau kunnen uitvoeren en handhaven.” Daarnaast is het doel om met de resultaten van de lokale pilot bij te dragen aan de evaluatie van de Drank- en Horecawet, die eind 2016, begin 2017 gepland staat. “Ik heb de deelnemers dan ook opgeroepen om de pilot zo goed mogelijk te laten verlopen. Dan leveren we de beste input voor evaluatie van de Drank- en Horecawet.”

Voor meer informatie over Blending010 en voor het overzicht van de deelnemers, zie www.Rotterdam.nl/blending010.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over Blending010 en voor het overzicht van de deelnemers, zie www.Rotterdam.nl/blending010.

Voor meer informatie over het persbericht kunt u contact opnemen met Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Struijvenberg, 06 – 53 78 61 01 of s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl