Direct naar de content

Binnenstad Rotterdam schoner en stiller in 2020

Gemeente Rotterdam en vervoerders slaan handen ineen voor emissievrij goederenvervoer

In 2020 is het goederenvervoer in de binnenstad van Rotterdam geheel emissievrij. Deze ambitie hebben gemeente Rotterdam en goederenvervoerders uit de regio vandaag samen vastgelegd in de Green Deal 010 Zero Emission Stadslogistiek. Door de bevoorrading van winkels in 2020 grotendeels met elektrische voertuigen te doen en dit beter te spreiden over de dag zijn er grote voordelen te behalen voor de luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Zo wordt de Rotterdamse binnenstad een stuk schoner en neemt geluidshinder af.

Rotterdam kent grote uitdagingen op het gebied van luchtkwaliteit. Een schonere lucht voor Rotterdammers is een van de speerpunten van het huidige college van burgemeester en wethouders. Het is van belang dit samen met de markt aan te pakken.

Met TNO als kennispartner zijn de gemeente Rotterdam en enkele koplopers van het reeds lopende Ecostars-programma om de tafel gaan zitten om een gedeelde ambitie neer te zetten. Dit resulteerde in de zogenaamde ‘Green Deal 010 Zero Emission Stadslogistiek’ die op dinsdag 7 oktober 2014 tijdens de Ecomobielbeurs door de gemeente Rotterdam en de directeuren van de koplopers is ondertekend.

Het doel van de Green Deal 010 ZES is het verbeteren van de leefbaarheid en de gezondheid van de Rotterdammer, door het verbeteren van de luchtkwaliteit. Dit doel wordt bereikt door meer schone voertuigen en door het organiseren van minder kilometers. De maatregelen in de Green Deal 010 ZES zijn verdeeld in drie sporen:

  • schone(re) oplaad- en voertuigtechniek
  • efficiëntere logistiek oplossingen
  • verbeteren gedrag chauffeurs.

De koplopers Bidvest DeliXL, G. Van der Heijden Distributie, Getru Bedrijven, Klok Containers, Post Kogeko en Roadrunner Koeriers rekenen op actieve navolging van andere vervoerders, verladers en overige logistieke partijen. De gemeente Rotterdam wil dit faciliteren. Niet alleen in de ondersteunende wet- en regelgeving, maar ook door het opzetten van een platform waar kennis en ervaring gedeeld wordt. TNO zal daar een belangrijke bijdrage aan leveren.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl