Direct naar de content

Bijzondere samenwerking tussen erfgoedverenigingen en gemeente Rotterdam

Erfgoedvereniging Heemschut, het Cuypersgenootschap en Historisch Genootschap Roterodamum en de gemeente Rotterdam stellen gezamenlijk lijst van aan te wijzen gemeentelijke monumenten op.

Rotterdam heeft zo’n 400 gemeentelijke monumenten, naast ruim 600 rijksmonumenten. In de komende jaren wil de gemeente Rotterdam graag het aantal gemeentelijke monumenten uitbreiden. De gemeente Rotterdam heeft daartoe de erfgoedverenigingen Heemschut, Cuypersgenootschap en Roterodamum uitgenodigd mee te denken en concreet voorstellen te doen voor nieuwe gemeentelijke monumenten. De wethouder Cultuur, Pex Langenberg, heeft deze samenwerking geïnitieerd omdat hij grote waarde hecht aan het cultureel erfgoed in de stad én aan de samenwerking met erfgoedverenigingen.

Met als uitgangspunt een bestaande grote inventarislijst van mogelijke monumenten, wordt door de verenigingen jaarlijks in gezamenlijk overleg een selectielijst samengesteld van die gebouwen die het meest in aanmerking komen om te worden beschermd. Daarbij wordt onder andere gekeken naar architectonische en cultuurhistorische waarde, kwetsbaarheid, spreiding over typen gebouwen en spreiding over de stad. Ook kunnen de verenigingen elk jaar twee ‘vergeten monumenten’ voorstellen die tot dan toe uit het zicht waren gebleven. De gemeente betrekt bij het samenstellen van de selectielijst en bij de aanwijzing van monumenten ook de belangen van eigenaren.

De eerste selectielijst is op dit moment gereed, het resultaat van de samenwerking tussen de gezamenlijke erfgoedverenigingen en het gemeentelijk Bureau Monumenten & Cultuurhistorie. Van de in totaal 20 kandidaten op die lijst zijn er 10 gemeentelijk eigendom. Nadat alle beschrijvingen zijn opgesteld en de eigenaren van de panden zijn ingelicht wordt de selectielijst in de tweede helft van 2016 bekendgemaakt.

De voorbereidingen voor de volgende selectieronde zijn inmiddels al gestart. De onderlinge samenwerking wordt door alle partijen zeer gewaardeerd. Heemschut, het Cuypersgenootschap en Roterodamum zijn dan ook bijzonder te spreken over dit ‘Rotterdamse model’.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl