Direct naar de content

Bezoek raadsfracties aan Gebiedscommissie Hoek van Holland smaakt naar meer

Afgelopen vrijdag (3 september) bezochten diverse fractievoorzitters van de gemeenteraad, op uitnodiging van de Gebiedscommissie van Hoek van Holland, het gebied. De Gebiedscommissie wilde graag de belangen van Hoek van Holland duidelijke uitdragen en wilde de fractievoorzitters laten weten hoe ze denken over de nieuwe ontwikkeling op het bestuurlijke vlak na de volgende raadsverkiezingen: de Wijkraad.

Om even wat meer over elkaar te weten te komen en het ijs te breken werd er gestart met een kort voorstelrondje. Direct gevolgd door het rondgaan van art impressies van het strandstation en het metro tracé, inclusief tunnelbak tot aan metrostation Hoek van Holland haven. Daarna vertrok het gezelschap per touringcar klaar door het gebied.

Bij de strandboulevard werd gesproken over de verlening van de metro tot aan het strand, die schril afsteekt tegen de omgeving met slechtonderhouden en de gedateerde weg. Aan het eind van de boulevard werd gestopt bij de overvolle camper parkeerplaats. Wens van de Hoekse GC is om deze onder andere te voorzien van een servicepunt voor het lozen van grijs water en toiletcassettes.

Bij de ingang/uitgang van de metrotunnelbak werd de, naar mening van de GC levensgevaarlijke overweg in de strandweg bekeken en werd toegelicht wat de daadwerkelijk situatie wordt als de metrotreinen met 80 km. per uur uit de tunnel komen en de overweg op stranddagen vele keren per uur dicht moet. Alle auto’s, fietsers en voetgangers moeten deze overweg passeren. De raadsleden waren zichtbaar onder de indruk en sommigen gaven aan daar alsnog vragen over te willen stellen.

De volgende stop was het Brinkplein. Bij het bord met de aankondiging van de bebouwing van de Langeweg konden de raadsleden een heel positief verhaal horen, want na jaren van tegenslagen worden daar nu 150 prachtige appartementen gebouwd. Op het Brinkplein werd er kort een presentatie gegeven over de, op korte termijn, te realiseren veranderingen/aanpassingen. De raadsleden waren het met de GC eens dat het huidige Brinkplein een wat sneue uitstraling heeft en niet echt een lokkertje is voor de bewoners/passanten/recreanten/toeristen. Ook begrepen de raadsleden nu ook veel beter dat de verbinding tussen strand, dorpskern (winkelgebied) en natuur/ruimtelijke kwaliteit (o.a. de polders) op geen enkele wijze logisch aansluit en mensen nieuwsgierig maakt.

De route vervolgt over de Bonnenweg richting de Bonnenpolder. De raadsleden geven aan het met de GC eens te zijn dat er een oplossing moet komen voor de Bonnenweg. Vooral omdat de Bonnenweg, wanneer het bestemmingsplan Oranje Bonnen wordt vastgesteld, de enige overbleven ontsluitingsweg is voor fietsers, voetgangers en ruiters waarbij je niet door het gebied van natuurbergraven Nederland hoeft te gaan. De raadsleden gaven aan dat, nu ze de situatie met eigen ogen gezien en ervaren hadden, zij overwegen een motie over de Bonnenweg in te dienen.
De GC gaf op haar beurt aan daar heel blij te zijn en dat de motie het standpunt van de GC echt zou ondersteunen.

Na een korte uitleg over waar wat nu eigenlijk komt reed het gezelschap snel door langs bedrijventerrein oost naar “de Oranjeheuvel” in de Oranjepolder. Kort toegelicht waar het zonnecollectorenpark is bedacht en vervolgens via de Hoeksebaan naar de parkeerplaats bij de Rechtestraat. Hier hadden de raadsleden een mooi overzicht over het recreatieoord.

Omdat de raadsleden uitvoerig geïnformeerd wilde worden over alles wat er in Hoek van Holland gebeurt liep het bedachte programma aardig uit. Om toch een wat meer uitvoerige presentatie te kunnen geven over de wensen die de GC heeft, bijvoorbeeld over hoe het totale strand integraal en in samenhang ontwikkeld zou moeten worden, werd lopend over het strand naar het strandpaviljoen gelopen.

Voorafgaand aan de geplande BBQ benadrukt technisch voorzitter Peter Stok het belang van burgerparticipatie en vertelt de raadsleden dat de GC zich zorgen maakt over alweer een wijziging in het besturen van de gebieden zoals Hoek van Holland. Het plan van de gemeente is dat na de volgende gemeenteraadsverkiezingen de gebiedscommissies verdwijnen en plek zullen maken voor een zogenaamde Wijkraad.
De raadsleden gaven aan dat ze de zorg over de verandering en mogelijke vermindering van bevoegdheden van de Wijkraad in plaats van een Gebiedscommissie begrepen.
De fractievoorzitters beloofden dat zij er alles aan zouden doen om te zorgen dat er in de gebieden zoals Hoek van Holland een meer robuustere bestuursvorm moet komen. Inclusief een set van bevoegdheden en boter bij de vis in de vorm van budgetten.

Vervolgens kreeg Ton van Anraad het woord over de stand van zaken “Visieontwikkeling recreatieoord”. Voordat hij kort op de inhoud inging bedankte hij namens de GC van Hoek van Holland de raadsleden voor de moedige en inspirerende wijze van handelen. “Het via een motie opdracht geven aan een gebiedscommissie om niet alleen de participatie te verzorgen maar ook, in samenwerking met de Recreanten Advies Raad+ Hoek van Holland, met een alternatief te komen. De Toekomstvisie getuigt van lef en is een voorbeeld van hoe burgerparticipatie zou moeten gaan. Laten we in dit geheel ook de wethouders niet vergeten het volledig terugnemen van een collegevoorstel vergt moed zeker wanneer dat ook nog gepaard gaat met een welgemeend excuus”, aldus Van Anraad.

Nadat kort de stand van zaken werd besproken, is de conclusie: We zitten geheel op een lijn en de deadline die voor het leveren van de gezamenlijke visie is bepaald wordt zo goed als zeker gehaald (eind september), aldus de Gebiedscommissie. De raadsleden spreken hun dank uit hadden voor de geweldige rondleiding en toelichting.

De GC is ontzettend blij met de grote opkomst en de duidelijke interesse die getoond werd. Dit smaakt naar meer!

Afbeeldingen

  • foto: David Rozing
  • foto: David Rozing