Direct naar de content

Bewoners Opzoomerstraten slaan handen ineen

Schoonmaakbende opgericht

Met opgerolde mouwen gaan bewoners van maar liefst zestig straten nog een stap verder in hun aanpak tegen zwerfvuil. Op maandagavond 13 juni hebben bewoners van deze Opzoomerstraten officieel de Schoonmaakbende opgericht. Wethouder Joost Eerdmans (o.a. Buitenruimte) ondertekende als eerste.

Met de Schoonmaakbende leveren Opzoomer Mee en Stadsbeheer (Gemeente Rotterdam) met enthousiaste bewoners een bijdrage aan het Zwerfvuiloffensief. Wethouder Eerdmans: "Dit is Opzoomeren in de mooie traditie van weleer. Je eigen straat schoon houden, dat zou iedereen moeten doen! Deze zestig straten verwelkom ik graag bij ons eigen zwerfvuiloffensief. Goed voorbeeld doet volgen. Rotterdam zwerfvuilvrij!"

Proef
De Schoonmaakbende is een proef van Opzoomer Mee en Stadsbeheer waar straten zich voor kunnen opgeven. Het idee is dat bewoners elkaar enthousiast kunnen maken voor het schoonhouden van hun straat. Bewoners en gemeente houden zo samen de stad schoon. De leden van de Schoonmaakbende krijgen extra middelen om het schoonhouden nog makkelijker te maken, bijvoorbeeld bezems of vuilniszakken. Daarnaast krijgen straten elk half jaar budget voor bijvoorbeeld koffie en thee. Zo kunnen bewoners de schoonmaakacties nog gezellig maken ook. De proef loopt tot eind 2016.

Meedoen!
Om mee te kunnen doen met de Schoonmaakbende zijn minimaal vijf enthousiastelingen nodig. Zij maken samen als straat afspraken met Opzoomer Mee en Stadsbeheer. Lid zijn van de Schoonmaakbende is niet alleen praktisch handig (voor extra materiaal), maar ook om kennis uit te wisselen met andere straten en de gemeente. Bewoners kunnen zich opgeven door te bellen met Jurgen Groenenboom van Opzoomer Mee, telefoonnummer 010 – 213 10 55. Of stuur een e-mail naar Jurgen.groenenboom@opzoomermee.nl.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met   Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-51 26 63 15 of c.verhulp@rotterdam.nl

Martin van Loon, Opzoomer Mee, telefoonnummer (010) 213 10 55 of martin.vanloon@opzoomermee.nl