Direct naar de content

Bewoners Middelland gaan hun eigen wijk vormgeven

Programma Mooi, Mooier Middelland: wensen, dromen en acties van de wijk staan centraal

In Rotterdam weten bewoners en ondernemers heel goed wat het beste is voor hun wijk. Dat is ook zichtbaar in programma ‘Mooi, Mooier Middelland’, dat in co-creatie tot stand is gekomen. Niet de gemeentelijke programma’s staan hierin centraal, maar de door de wijk zelf geformuleerde dromen, wensen en acties. Wethouder Joost Eerdmans (Buitenruimte, Democratische Vernieuwing): "Voor de komende jaren is het aan de Middellanders zelf om keuzes te maken hoe hun budget wordt besteed in hun wijk."

Door de grote inbreng vanuit de wijk is er veel energie losgekomen bij bewoners en gemeentelijke organisatie. Er is samenhang tussen de plannen van de bewoners en ondernemers en de bestaande stedelijke programma's ontstaan. Bewoners hebben op deze verbinding aangedrongen. De gemeente is van plan om de bureaucratische schotten die mogelijk worden tegengekomen in de uitvoering van 'Mooi, Mooier Middelland' weg te nemen.

Experimenteren en leren
De manier waarop het programma tot stand is gekomen is nieuw in Rotterdam. De wijk en gemeente zijn aan het experimenteren, dat betekent ook dat alle partijen nog leren gaandeweg het proces. Betrokken bewoners en ambtenaren zoeken in dit proces naar hun positie en rol. De Middellanders maken in het nieuwe programma zelf de keuzes en nemen daarmee ook de verantwoordelijkheid voor de keuzes in hun wijk.

In eigen hand
In april 2015 hebben de bewoners van Middelland om zeggenschap gevraagd over het programma Alliantie Middelland, dat gericht was op het verminderen van overlast en het verbeteren van de Middellandstraat. De gemeente wilde daar graag ruimte aan geven en daagde de bewoners uit in co-creatie aan de slag te gaan – met een leidende rol voor bewoners. Bewoners hebben ingezet op verbinding met lopende programma's die betrekking hebben op hun wijk: kansrijke wijken en vergroening.

Van co-creatie naar coproductie
Het programma is tot stand gekomen in een proces wat de gebiedscommissie Delfshaven heeft gefaciliteerd. Dat heeft tot heel wat bijzondere bijeenkomsten, vergaderingen en gesprekken op straat geleid. Bij een aantal bijeenkomsten is het College en een aantal gemeenteraadsleden aanwezig geweest. Uitvoering van het programma krijgt een coproductief karakter: hierin gaat de wijk met de gemeente op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen. Eerdmans: "Het is nu aan de Middellanders om, samen met gemeente, uitvoering te geven aan dit programma, inclusief te besluiten hoe het beschikbare budget over de verschillende onderdelen van het programma wordt verdeeld".


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-51 26 63 15 of c.verhulp@rotterdam.nl