Direct naar de content

Hoekenezen, Pernissers en Rozenburgers stemmen over plannen medebewoners

Gemeente start proef met online participeren in de kleine kernen

In samenwerking met:

Op 15 juli start de gemeente in Rozenburg, Pernis en Hoek van Holland met een online platform voor goede ideeën van bewoners, waarop medebewoners kunnen stemmen. Tussen 15 juli en 5 september kan iedere Hoekenees, Pernisser of Rozenburger samen met een lokale ondernemer op het digitale platform sterkerdoorideeen.rotterdam.nl een plan indienen om de leefbaarheid te verbeteren of de onderlinge verbondenheid te vergroten. In het najaar kunnen medebewoners hun stem uitbrengen op de beste plannen. De winnende plannen krijgen geld en worden met hulp van de gemeente uitgevoerd. Elk van de drie kleine kernen heeft 50.000 euro in de pot.

Het digitale platform Sterker door nieuwe ideeën is onderdeel van Rotterdam. Sterker Door en is opgestart om de directe betrokkenheid van bewoners in hun wijk, buurt of dorp te ondersteunen. Wethouder Barbara Kathmann (Economie, wijken en kleine kernen): “De afgelopen periode zijn Rotterdammers opgestaan voor elkaar en hebben samen de meest creatieve ideeën bedacht om elkaar tijdens corona en op 1,5 meter erdoorheen te slepen, met een gemeente die snel handelde en meehielp. Dat gebeurde fysiek, maar ook steeds meer online: de digitalisering is in een stroomversnelling geraakt. Nu pakken we door op die doe- en denkkracht van bewoners. Op een digitale en laagdrempelige manier.”

Proef in de kleine kernen
De gemeente start met het digitale platform als proef in de kleine kernen. Iedere kern heeft een uniek karakter en behoeftes die niet altijd aansluiten bij de rest van de stad. Dat maakt de mogelijkheid voor bewoners om directe invloed te kunnen uitoefenen op hun eigen dorp des te belangrijker. Kathmann: “In onze haven-parels Hoek van Holland, Rozenburg en Pernis is de onderlinge verbondenheid groot, maar de afstand die gevoeld wordt tot de Coolsingel ook. Dit digitale platform biedt ruimte voor maatwerk voor iedere kern, vergroot de onderlinge band en verkleint de afstand tot het stadhuis. Tegelijkertijd is het ook een belangrijk experiment met directe zeggenschap van bewoners.”

Lokale ondernemers betrekken
Twee speerpunten zijn belangrijk bij het indienen van het plan op het platform. Het moet bijdragen aan de onderlinge verbondenheid en in de uitvoering moeten behalve bewoners ook lokale ondernemers betrokken worden. Wethouder Kathmann doet een beroep op inwoners en ondernemers om met ideeën te komen. “Cultuur tot aan de voordeur brengen? Studenten aan werk helpen? Ouderen in beweging krijgen? Het kan allemaal. Ik roep hierbij alle Rozenburgers, Pernissers en Hoekenezen op om hun plan in te dienen en hun stem uit te brengen op het platform. Doe mee en beslis mee!”

Spelregels
Van 15 juli tot en met 5 september 2020 krijgen inwoners en ondernemers de kans hun plan in te dienen op het platform en daarover campagne te voeren. Het plan moet voldoen aan een aantal spelregels, die op het platform vermeld staan. Zo mag een plan niet meer dan 7.500 euro kosten zodat meerdere plannen een kans krijgen. Begin oktober start de stemronde en in november worden de winnaars bekendgemaakt.

Kleine kernen aanpak
Het digitale platform is een van de maatregelen van de kleine kernen aanpak, een programma dat tot 2030 loopt en waarin gemeente, inwoners en partners nauw samenwerken om de vitaliteit en leefbaarheid in Hoek van Holland, Pernis en Rozenburg te verstevigen.

 

Afbeeldingen

  • Poster van de campagne 'Sterker door nieuwe ideeën'