Direct naar de content

Bevindingen onderzoek Ketenaanpak huiselijk geweld in Rotterdam

Op woensdagmiddag 24 juni heeft het Verwey-Jonker Instituut in de Burgerzaal van het stadhuis de bevindingen van het onderzoek naar de Ketenaanpak huiselijk geweld in Rotterdam openbaar gemaakt. Dit gebeurde in aanwezigheid van burgemeester Aboutaleb en de begeleidingsgroep van de gemeenteraad, Tanya Hoogwerf, Christine Eskes en Jimmy Smet. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeenteraad van Rotterdam.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft zojuist ook de bevindingen via een persbericht openbaar gemaakt. Daarnaast kunt u het gehele rapport lezen via het raadsinformatiesysteem. Voor inhoudelijke vragen over het rapport kunt u contact opnemen met de woordvoerder van het Verwey-Jonker Instituut (zie voor contactgegevens het persbericht).

Naar verwachting gaat de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport op woensdag 8 juli met de wethouder in gesprek over deze bevindingen.