Direct naar de content

Beverwaard geselecteerd voor ontwerpprijs

De IJsselmondse wijk Beverwaard is geselecteerd om mee te doen aan Panorama Lokaal. Dit is een ontwerpprijsvraag om woonwijken aan de stadsranden een positieve impuls te geven. Met Panorama Lokaal wordt met een nieuw ontwerp ingezet om woonwijken uit de jaren 60, 70 en 80 klaar te maken voor de toekomst.

Gemeente Rotterdam, Waterschap Hollandse Delta en de woningcorporaties Woonbron en Woonstad hebben de Beverwaard aangemeld voor deze prijsvraag om deze jaren 80 wijk, met de typische woonerven positief op de kaart zetten. Nu Beverwaard is geselecteerd, gaan de partijen de prijsvraag uitwerken in nauwe samenwerking met Buurt Bestuurt Beverwaard, bewoners, winkeliers en architecten.
De buitenruimte in Beverwaard verdient een aanpak om de wijk sterk te verbeteren. De singels zijn aan onderhoud toe en ook de riolering is in slechte staat. Daarbij moet de wijk aangepast worden op de voorspelde klimaatverandering, waarbij aandacht is voor waterafvoer, waterberging en waterkwaliteit.


Noot voor de redactie:

Neem voor meer informatie over Beverwaard contact op met Louise Kuijpers, communicatieadviseur Rotterdam-Zuid, 06 22 60 51 77. www.rotterdam.nl/ijsselmonde


Meer informatie over Panorama Lokaal, Merel Eijken, College van Rijkadviseurs. merel.eijken@rijksoverheid.nl, of telefonisch 06 29418963. www.panoramalokaal.nl