Direct naar de content

Betere dienstverlening aan Rotterdammers in de bijstand

Meer werkzoekenden duurzaam aan de slag

Begrijpelijkere en toegankelijkere brieven, meer Rotterdammers actief bellen bij besluiten die invloed hebben op het inkomen, terugdringen van de papieren rompslomp en de gemeente gaat voortaan soepeler om met de inspanningsperiode voor jongeren. Dit zijn voorbeelden van de acties uit het nieuwe beleidskader ‘Mensenwerk’ dat het college vandaag heeft aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeente wil de dienstverlening aan Rotterdammers in de bijstand verder verbeteren. Doel is meer mensen kansen bieden om een baan te vinden en te laten profiteren van de economische groei.

Rotterdammers in de bijstand moeten kunnen rekenen op een passende bejegening en betere dienstverlening. Brieven worden begrijpelijker en toegankelijker gemaakt, ook aan de toon van brieven wordt gewerkt. Meer Rotterdammers krijgen eerst een telefoontje bij besluiten die invloed hebben op het inkomen. Ook de klantvriendelijkheid op gemeentelijke locaties wordt verbeterd en de papieren rompslomp wordt teruggedrongen. Zo wordt bij een aanvraag voor een uitkering al direct aan de balie gecheckt of alle documenten compleet zijn. De acties worden gefaseerd ingevoerd, maar het is de bedoeling dat Rotterdammers zo snel mogelijk gaan merken dat er beter naar hen gekeken en geluisterd wordt.

Richard Moti, wethouder Werk en inkomen: “Vorig jaar heb ik een andere aanpak aangekondigd voor Rotterdammers in de bijstand: persoonlijke aandacht en maatwerk in plaats van een one-size-fits all benadering. Zo kijken we nu bij de aanvraag van een uitkering beter naar de mens achter de werkzoekende en naar wat er in iemands leven speelt. Problemen oplossen, zoals schulden en een baan vinden staan centraal. Dit beleidskader geeft een overzicht van alle andere inspanningen die we de komende jaren willen doen om die nieuwe aanpak verder handen en voeten te geven. Alles is erop gericht om mensen beter te leren kennen, alleen dan kunnen we goede matches maken en mensen duurzaam aan het werk krijgen.”

Duurzame uitstroom en inkomenszekerheid
Naast de aanpak voor een andere bejegening worden de komende tijd nog meer instrumenten ingezet, veranderd of doorontwikkeld. De inspanningsperiode is hiervan een voorbeeld. Voor jongeren is de inspanningsperiode wettelijk verplicht. Hoewel het Rijk gemeenten de ruimte geeft om voor bepaalde groepen af te wijken van de inspanningsperiode, wil de gemeente Rotterdam een stap verder gaan. Wethouder Moti: “Wij willen iedere jongere met multiproblematiek maatwerk bieden. In overleg met het Rijk willen we de doelgroep verbreden. Nu al vervalt de inspanningsperiode voor Rotterdammers boven de 27 jaar wanneer iemand zijn baan binnen een half jaar na uitstroom uit de uitkering verliest. Dat levert meer inkomenszekerheid op." Verder wordt voor verschillende groepen een aanpak gekozen die leidt tot de meeste kans op de arbeidsmarkt door maatwerk te bieden en de talenten van elk individu te benutten.

Forse daling aantal werkzoekenden
Op dit moment hebben iets minder dan 35.000 Rotterdammers een bijstandsuitkering. Door de inzet op maatwerk, betere bejegening en duurzame uitstroom, wil de gemeente de collegetarget van 30.000 Rotterdammers in de bijstand in 2022 halen. Alle inzet is er dan ook op gericht om mensen richting werk te helpen. “Want werk is goed voor je eigenwaarde, zelfredzaamheid en gezondheid; het geeft vertrouwen”, aldus wethouder Moti.

Kijk voor meer informatie op www.rotterdam.nl/mensenwerk


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique de Jongh, bestuursvoorlichter wethouder Moti, 06 – 82 51 77 42 of mae.dejongh@rotterdam.nl