Direct naar de content

Beter en duurzamer wonen in Rotterdamse huurwoningen

De Rotterdamse woningcorporaties investeren bijna 1 miljard euro in nieuwbouw en renovatie van huurwoningen en gaan aan de slag om 3.600 huurwoningen met E-, F- en G-energielabels duurzamer te maken. Verder worden in totaal 10.000 zonnepanelen op de daken van huurwoningen geplaatst. Daarnaast nemen ze samen maatregelen om hittestress tegen te gaan en woonbuurten groener te maken. En starten ze de komende twee jaar met de bouw van honderden sociale en middenhuur woningen.
De Rotterdamse woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeente ondertekenden gisteren de prestatieafspraken voor 2024-2025. In de afspraken staat hoe deze partijen samenwerken aan betere en aantrekkelijke huurwoningen en leefbare wijken in Rotterdam.

Blijven bouwen aan betaalbare woningen
“Samen met de Rotterdamse corporaties zetten we de komende twee jaar onverminderd in op de bouw van betaalbare huizen, waarbij duurzaamheid een belangrijke voorwaarde is. Daarnaast steken de corporaties veel energie in het verbeteren van de bestaande woningen door bijvoorbeeld isolatie. Ik ben erg blij dat we ons hier samen sterk voor maken”, aldus wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen).

800 miljoen voor onderhoud huurwoningen
Energieklussers en energiecoaches gaan huurders helpen om hun woning beter te isoleren. Ook worden huurwoningen aardgasvrij gemaakt, door ze aan te sluiten op stadsverwarming.  De duurzaamheidsmaatregelen leiden tot lagere woonlasten voor huurders. De corporaties geven de komende twee jaar daarnaast ruim 800 miljoen euro uit aan het onderhoud van huurwoningen. Circa 48 miljoen daarvan gaat naar de aanpak van vocht, schimmel, loden leidingen, asbest en brandveiligheid.

Voor het eerst gezamenlijke afspraken
De corporaties, huurdersorganisaties en gemeente hebben voor het eerst grotendeels gezamenlijke afspraken gemaakt over onder andere de beschikbaarheid, duurzaamheid, betaalbaarheid en leefbaarheid van sociale- en middenhuurwoningen en de woonbuurten waarin ze staan.  Kijk op www.rotterdam.nl/prestatieafspraken voor meer informatie.

Afbeeldingen

  • Ondertekening Prestatieafspraken 2024-2025. Fotograaf: Rhalda Jansen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ekin Yazbahar – Sonmez, bestuursvoorlichter wethouder Chantal Zeegers, 06 – 134 283 89 of e.yazbaharsonmez@rotterdam.nl