Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergaderingen 9 en 11 november 2021

Gemeenteraadsvergadering 9 november

Bij het begrotingsdebat zijn de volgende moties en amendementen aangenomen:

Moties

Giftgrens bijstand omhoog (PvdA, GroenLinksD66, DENK, 50PLUS, NIDA, Leefbaar Rotterdam, SP)

Acceptatie levensbeschouwelijke diversiteit (NIDA, DENK, ChristenUnie-SGP)

Buitendijks bouwen klimaatbestendig (Partij voor de Dieren)

Energiearmoede tegengaan met het AOW-tegoed (Partij voor de Dieren, 50PLUS, ChristenUnie-SGP)

Verkeersaso’s op de bon (VVD, PvdA)

Dag tegen straatintimidatie (VVD)

Het rechte pad plaveien (VVD, CDA, ChristenUnie-SGP, PvdA)

Jongerenhubs voor en door de wijk! (ChristenUnie-SGP, D66, PvdA)

Veilig naar buiten (VVD, Leefbaar Rotterdam)

Volle focus op studentenhuisvesting (D66, ChristenUnie-SGP)

Aan het einde van de tunnel komt de metro (D66)

Er is een vuiltje aan de lucht (D66, GroenLinks)

Vier werkgelegenheid Nieuwe Waterweg (PvdA, SP)

Impact van technologie inzichtelijk maken (SP)

Kwaliteitsimpuls besluitvorming (Leefbaar Rotterdam, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP)

Uit je eigen koker (GroenLinks, ChristenUnie-SGP, CDA, SP)

Follow the money (GroenLinks, PvdA, SP, Leefbaar Rotterdam)

Help Rotterdamse organisaties en bedrijven toegankelijker te worden (GroenLinks, SP, PvdA, CDA)

Ruimte voor gastvrije Rotterdammers (ChristenUnie-SGP)

Menswaardige opvang EU-migranten (ChristenUnie-SGP, GroenLinks, D66, CDA, PvdA)

Schort de gezinsboete op (ChristenUnie-SGP, GroenLinks, PvdA)

Schouw straatnamen(borden) wijkraden (Leefbaar Rotterdam)

Pilot opening milieupark zondag (Leefbaar Rotterdam)

Papiercontainers erbij, iedereen blij (Leefbaar Rotterdam, PvdA)

Zorg op TV Rijnmond (Leefbaar Rotterdam)

Waarborgen huurrecht student (PvdA)

Onbekend maakt onbemind (CDA, Leefbaar Rotterdam, GroenLinks, PvdA)

Meer gebruikers Meldpunt Ondermijning (CDA)

Wie weet kan het ook anders (CDA, PvdA, 50PLUS, SP)

Zorgen deelauto’s voor meer auto’s in de stad (DENK)

Geef Rotterdammers met een hoofddoek de ruimte om zichzelf te zijn bij Toezicht en Handhaving (DENK)

Geen gekort op de uitkering bij Rotterdammers die gaan samenwonen! (DENK)

Geen selectie van huurders en kopers meer op basis van opleidingsniveau! (DENK)

Laat vrijwilligers in meer dagdelen werken tijdens de verkiezingen! (DENK)

Maak groen zichtbaar! (DENK)

Maak Rotterdammers de weg wijs naar de Huurcommissie of de rechter bij achterstallig onderhoud! (DENK)

Sportclubs lopen leeg  door invoering van het coronatoegangsbewijs! (DENK)

Vergroot maatschappelijke impact op de stad met meer vormen van sociale inkoop! (DENK)

Voor een goed idee zijn er meer wegen die leiden naar de gemeente! (DENK, Leefbaar Rotterdam, D66)

Voorkom stereotype  denkbeelden in onderwijsmateriaal! (DENK)

Een Slachtoffersecretaris om slachtoffers en nabestaanden beter te ondersteunen (DENK)

Amendementen

De gemeenteraad heeft verder:

 • De begroting 2022 vastgesteld
 • De Tweede herziening van de begroting 2021 vastgesteld.

De gemeenteraad heeft de belastingverordeningen voor 2022 vastgesteld en daarbij:

 • De verordening onroerendezaakbelastingen 2022 aangenomen.
 • De verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2022 aangenomen.
 • De verordening precario- en reclamebelasting 2022 aangenomen.
 • De algemene legesverordening 2022 aangenomen.
 • De verordening logiesbelasting 2022 aangenomen.
 • De verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022 aangenomen.
 • De verordening afvalstoffenheffing 2022 aangenomen.
 • De verordening bedrijfsreinigingsrecht 2022 aangenomen.
 • De verordening rioolheffing 2022 aangenomen.
 • De verordening parkeerregulering en parkeerbelasting 2022 aangenomen.
 • De verordening rechten markten 2022 aangenomen.
 • De verordening precario standplaatsen 2022 aangenomen.
 • De Retributieverordening Openbare werken 2022 aangenomen.
 • De verordening lijkbezorgingsrechten 2022 aangenomen.
 • De verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2022 aangenomen.
 • De verordening liggeld woonschepen 2022 aangenomen.
 • De verordening leges Omgevingsvergunning 2022 aangenomen.
 • Het Meerjarenperspectief Grond en Vastgoed 2021 vastgesteld.

Gemeenteraadsvergadering 11 november

Personalia:

 • Mevrouw A. (Astrid) Kockelkoren is benoemd tot voorzitter van de Werkgeverscommissie.
 • Er is afscheid genomen van tijdelijk gemeenteraadslid H. de Oude, hij verving gemeenteraadslid L. Roest tijdens haar zwangerschapsverlof.

De gemeenteraad heeft:

 • Het voorstel met betrekking tot de centrale stemopneming bij de verkiezing voor de leden van de gemeenteraad en de leden van de wijkraden vastgesteld.
 • Het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Cultuurhistorie Overschie’ vastgesteld.
 • Het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Cultuurhistorie Crooswijk’ vastgesteld.
 • De Maasvlakteverordening Rotterdam 2014 aangenomen.
 • Het bestemmingsplan ‘Kop van Zuid’ vastgesteld.

Het voorstel met betrekking tot de realisatie van een wijziging van het programma ‘Philadelphia Havanna (The Sax)’ en aanpassing van de grondwaarde en de herziening van de grondexploitatie Kop van Zuid is aangenomen. Hierbij is de volgende motie aangenomen:

Bij het debat over de Voortgangsrapportage Woonvisie zijn de volgende moties aangenomen:

Het initiatiefvoorstel-Kockelkoren ‘Fysiek toegankelijke stad voor iedereen’, alsmede de reactie van burgemeesters en wethouders hierop, is aangenomen. Hierbij is de volgende motie aangenomen:

Bij het debat over het politieoptreden bij de demonstratie Woonopstand zijn de volgende motie aangenomen: