Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergaderingen 8 en 10 november 2022

Personalia:

 • De gemeenteraad stond stil bij het overlijden van oud-raadslid en oud-wethouder J.H.A. (Johan) Henderson
 • De heer J. (Job) Roos is herbenoemd als commissielid met specialisatie restauratie-architectuur in de Commissie voor Welstand en Monumenten.

De gemeenteraad heeft: 

 • het voorstel tot toekenning van een dwangsom wegens niet tijdig beslissen op een bezwaarschrift inzake voorkeursrecht gemeenten aangenomen.
 • het voorstel naar aanleiding van het advies van de Algemene bezwaarschriftencommissie inzake een bezwaarschrift tegen het besluit tot vaststelling van het Kiesreglement wijkraden 2022 aangenomen.
 • het voorstel met betrekking tot het uitbrengen van een zienswijze met betrekking tot de begroting 2023 en eerste begrotingswijziging 2022 van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Rijerwaard aangenomen.
 • de oplegging geheimhouding op het rapport van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Rijerwaard inzake ‘Actualisatie grondexploitatie 2022’ aangenomen.

Bij het begrotingsdebat zijn de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft verder:

De gemeenteraad heeft de belastingverordeningen voor 2023 vastgesteld en daarbij:

 • de verordening onroerende-zaakbelastingen 2023 aangenomen.
 • de verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimte 2023 aangenomen.
 • de verordening precario- en reclamebelasting 2023 aangenomen.
 • Algemene legesverordening 2023 aangenomen.
 • Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023 aangenomen.
 • Verordening afvalstoffenheffing 2023; aangenomen.
 • Verordening bedrijfsreinigingsrecht 2023; aangenomen.
 • Verordening rioolheffing 2023; aangenomen.
 • Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting 2023 aangenomen.
 • Verordening rechten markten 2023; aangenomen.
 • Verordening precario standplaatsen 2023; aangenomen.
 • Retributieverordening Openbare werken 2023; aangenomen.
 • Verordening lijkbezorgingsrechten 2023; aangenomen.
 • Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2023; aangenomen.
 • Verordening liggeld woonschepen 2023; aangenomen.
 • Verordening leges Omgevingsvergunning 2023. aangenomen.

De gemeenteraad heeft ook: 

Bij het tweeminutendebat over ‘Het indienen van een motie fluit voor wethouder Buijt’ heeft de gemeenteraad de volgende motie aangenomen:

De motie vreemd aan de orde van de dag: De mevrouw Pelgerstraat! (50PLUS, SP. Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, BIJ1, DENK, Volt) is door de gemeenteraad aangenomen.