Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergaderingen 4 en 6 juli 2023

De gemeenteraad heeft:

  • het jaarverslag en jaarrekening 2022 van de stichting BOOR goedgekeurd en besloten tot de sluiting van nevenvestiging OBS de Toermalijn per 1 augustus 2024.
  • de grondprijs voor sociale huurwoningen vastgesteld.
  • besloten tot opschorting van de jaarlijkse systematiek van indexering voor het Rotterdamse woonbeleid, alsmede de prijsgrenzen 2023 voor het woonbeleid en de middenhuur vastgesteld.
  • het bestemmingsplan ‘Max Euwekwartier fase 1 en 2A’ vastgesteld.
  • besloten om geen zienswijze in te dienen met betrekking tot wijziging van de begroting 2023, de ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenbegroting 2024-2027 van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard.
  • de conclusies uit het rapport van de rekenkamer Rotterdam ‘Targets tellen; beoordeling opzet collegetargets 2022-2026’ onderschreven en de aanbevelingen aan het college overgenomen.
  • de Commissieverordening 2022 en de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 gewijzigd.

Bij het debat over de Voorjaarsnota zijn de volgende moties en amendementen aangenomen:

De gemeenteraad heeft verder:

Bij het debat over de hoofdlijnen van het nieuwe Rotterdams onderwijsbeleid (ROB) en de ambities van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2027 (IHP) heeft de gemeenteraad de volgende moties aangenomen:

 

Neem bij vragen contact op met Damian Peek (dd.peek@griffie.rotterdam.nl/06-43280494).