Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 8 september 2022

Personalia:

 • De gemeenteraad stond stil bij het overlijden van oud-burgemeester A. (Bram) Peper.
 • Mevrouw T.C. (Tanya) Hoogwerf heeft afscheid genomen als gemeenteraadslid namens Leefbaar Rotterdam.
 • De heer S.M. (Sebastiaan) Bonte is beëdigd als gemeenteraadslid voor Leefbaar Rotterdam.
 • De heer A.B. (Tom) Breedveld is beëdigd als burgerlid van een commissie namens de SP.
 • Mevrouw J.M. (Amy) de Bruijn is beëdigd als burgerlid van een commissie namens de PvdA.
 • De heer M. (Manuel) Crielaard is beëdigd als burgerlid van een commissie namens Leefbaar Rotterdam.
 • De heer J.G. (Just) Hovens Greve Kamer is beëdigd als burgerlid van een commissie namens de SP.
 • De heer P.F. (Pelle) Meurink is beëdigd als burgerlid van een commissie namens D66.

De gemeenteraad heeft: 

 • het voorstel tot aanwijzing van leden van het college van burgemeester en wethouders in de besturen van gemeenschappelijke regelingen aangenomen.
 • het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Blok T, Parkstad Zuid’ aangenomen.
 • het voorstel tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van de Aziëweg aangenomen.

Bij het debat ‘Niet aan deze tafel’ is de volgende motie aangenomen:

De gemeenteraad heeft het voorstel tot vaststelling van het Afwegingskader voor sensoren, data-toepassingen en AI vastgesteld en daarbij de volgende motie aangenomen:

De gemeenteraad heeft bij het tweeminutendebat over ‘Een sterke positie op de arbeidsmarkt, ook voor mbo-studenten’ de volgende moties aangenomen:

Bij het tweeminutendebat over ‘Monitor Werk & Inkomen 1e tertaal 2022 en de Wereldhavendagen’ is de volgende motie aangenomen: