Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 7 september 2023

Personalia:

  • De gemeenteraad heeft besloten om per 1 oktober 2023 het ontslag van de heer A.C. (Arie) de Bondt als eerste plaatsvervangend raadsgriffier te verlenen en de heer W. (Wilco) de Bel aan te wijzen als eerste plaatsvervangend raadsgriffier.

De gemeenteraad heeft:

  • de co√∂rdinatieregeling ex artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening voor het project ‘Hoofdweg 260’ toegepast/
  • een ontwerpverklaring van geen bedenkingen verleent voor het project ‘View II'(hoek Hillelaan – Brede Hilledijk).
  • de Verordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium 2023 vastgesteld.
  • de Subsidieverordening Rottemeren 2023 vastgesteld.

De gemeenteraad heeft het beleidskader ‘Rotterdam voor iedereen. Samen sterk tegen armoede’ als kader voor het armoede en schuldenbeleid 2023-2026 vastgesteld en hierbij de volgende amendementen en moties aangenomen:

Het bestemmingsplan ‘Hoogvliet Zuidwest‘ is door de gemeenteraad vastgesteld en hierbij is de volgende motie aangenomen:

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ‘Langeweg, Hoek van Holland’ vastgesteld en hierbij de volgende motie aangenomen:

Het bestemmingsplan ‘Waterside III’ is door de gemeenteraad vastgesteld.

De Verordening glastuinbouw Rotterdam is door de gemeenteraad vastgesteld en hierbij is de volgende motie aangenomen:

Bij het debat over het ‘Mkb actieprogramma 2023-2026’ zijn de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft bij het debat over ‘Aanpak verkeersasociaal gedrag’ de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over ‘Zwerfafval na verkiezingen’ heeft de gemeenteraad de volgende motie aangenomen:

 

Neem bij vragen contact op met Damian Peek (dd.peek@griffie.rotterdam.nl/06-43280494).