Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 7 juli 2022

Personalia: 

 • De heer E.H. (Eyasu) Balcha is benoemd als commissielid niet zijnde raadslid namens D66.
 • De heer N. (Naoufal) Akhatab is benoemd als commissielid niet zijnde raadslid namens DENK.
 • De heer L. (Lahhoud) Murad is benoemd als commissielid niet zijnde raadslid namens Forum voor Democratie.
 • Mevrouw Z.P. (Pinar) Coşkun is benoemd als commissielid niet zijnde raadslid namens de Partij voor de Dieren.
 • De heer M.H. (Marvin) Biljoen is benoemd als voorzitter van de Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR).
 • De heer T. (Thomas) Roskam is benoemd als lid van de Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR).
 • De heer F (Fatih) Elbay is benoemd als lid van de Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR).
 • De heer P.J.P. (Pascal) Lansink-Bastemeijer is benoemd als lid van de werkgeverscommissie.
 • Mevrouw N.D.Z.R. (Natasha) Mohamed-Hoesein is benoemd als lid van de werkgeverscommissie.
 • Mevrouw L.S. (Larissa) Vlieger is benoemd als voorzitter van de commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en Veiligheid (BOFV).
 • De heer T.S.J. (Theo) Coşkun is benoemd als voorzitter van de commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport (ZWCS).
 • Mevrouw V.A. (Vanessa) Bruin is benoemd als voorzitter van de commissie Werk en Inkomen, Onderwijs, Samenleven, Schuldhulpverlening en Armoedebestrijding en NPRZ (WIOSSAN).
 • Mevrouw P.H.J.D (Ellen) Verkoelen is benoemd als voorzitter van de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB).
 • De heer D.J. (Diederik) van Dommelen is benoemd als voorzitter van de commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat (MHEK).

De gemeenteraad heeft: 

Bij het debat over A. Het voorstel tot vaststelling van de herziening van de begroting 2022, B. De brief van burgemeester en wethouders met betrekking tot verwerking van het coalitieakkoord ‘Eén stad’ in de begroting, C. De brief van burgemeester en wethouders over informatiedossier informateur heeft de gemeenteraad de volgende moties en het volgende voorstel aangenomen:

Bij het debat over Het jaarverslag van de gemeentelijke Kinderombudsman 2021, alsmede de reactie van burgemeester en wethouders naar aanleiding van het jaarverslag is de volgende motie raadsbreed aangenomen:

Het voorstel tot het toepassen van de coördinatieregeling ex artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het project RISE is door de gemeenteraad aangenomen.

De gemeenteraad heeft bij het debat over het Evaluatierapportage RRKC/Opheffing RRKC de volgende moties aangenomen:

Bij het tweeminutendebat ‘Ligplaats cruiseschepen Wilhelminapier’ zijn de volgende moties aangenomen: