Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 7 en 9 november

De gemeenteraad heeft:

  • de zienswijze ‘Beleidsarme aanpassing van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)’ vastgesteld.
  • de regelgeving Wijk aan zet; a. Verordening op de Wijkraden 2022 en het b. Kiesreglement Wijkraden 2022, gewijzigd.
  • het aangepaste bestemmingsplan ‘Oude Noorden en Agniesebuurt’ vastgesteld.
  • het projectbestemmingsplan ‘RIVA’ vastgesteld.
  • een ingebrekestelling wegens het niet tijdig beslissen op een bezwaarschrift afgewezen.

Bij het begrotingsdebat zijn de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft hierbij ook:

De gemeenteraad heeft de volgende belastingverordeningen vastgesteld;

A. Verordening onroerende-zaakbelastingen 2024;
B. Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2024;
C. Verordening precario- en reclamebelasting 2024;
D. Algemene legesverordening 2024;
E. Verordening logiesbelasting 2024;
F. Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2024;
G. Verordening afvalstoffenheffing 2024;
H. Verordening bedrijfsreinigingsrecht 2024;
I. Verordening rioolheffing 2024;
J. Verordening parkeerregulering en parkeerbelasting 2024;
K. Verordening rechten markten 2024;
L. Verordening precario standplaatsen 2024;
M. Retributieverordening Openbare werken 2024;
N. Verordening lijkbezorgingsrechten 2024;
0. Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2024;
P. Verordening liggeld woonschepen 2024;
Q. Verordening leges Omgevingswet 2024.

Bij het debat over ‘Wethouder, waar ligt uw loyaliteit? zijn de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ‘Parapluherziening borging cultuurhistorie Afrikaanderwijk’ vastgesteld en hierbij de volgende motie aangenomen:

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ‘Feijenoord’ vastgesteld.

Ook heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Katendrecht’ vastgesteld.

Bij het debat over ‘Rotterdam slaat alarm voor het luchtalarm’ heeft de gemeenteraad de volgende motie aangenomen:

De gemeenteraad heeft de ‘herziening van de grondexploitatie Nieuw Kralingen’ vastgesteld.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Damian Peek (dd.peek@griffie.rotterdam.nl/06-43280494).