Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 4 april 2024

Personalia:

  • De heer P. (Paul) Zevenbergen is benoemd tot interim bestuurder CvB BOOR.

De gemeenteraad heeft:

  • het algemeen belangenbesluit in het kader van de Wet Markt & Overheid ten behoeve van exploitatie van kringloopwinkels en huisvesting van de stadsmariniers vastgesteld.
  • het Masterplan Van Meekerengebied vastgesteld.

De gemeenteraad heeft het Masterplan De Kaai vastgesteld en hierbij de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over Schimmelvorming Rotterdamse huishoudens zijn de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft:

en hierbij het volgende amendement en de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft het burgerinitiatief Lloydpark vastgesteld als inspiratiedocument voor de ontwikkeling van Schiehaven Noord en hierbij de volgende motie aangenomen:

Bij het debat over Actieprogramma EU-arbeidsmigranten ‘Meer grip op arbeidsmigratie’ (medio 2023- medio 2026) heeft de gemeenteraad de volgende motie aangenomen:

De gemeenteraad heeft de Welstandsnota met betrekking tot energieopwekkende panelen in beschermde stadsgezichten en op beschermde monumenten gewijzigd en hierbij het volgende amendement aangenomen:

Bij het debat over het Actieplan Bedrijfsruimte 2022-2026 en Koersbrief economie: visie van het college op de Rotterdamse economie zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over de collegebrief over elektriciteitsnet rond Botlek en Europoort zijn de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft bij het debat over de zesde voortgangsrapportage toeslagenschandaal de volgende motie aangenomen:

Bij het debat over Lerarentekort en Subsidieregeling Nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid (NROB) 2024-2025 en ‘Aanmeldbeleid scholen’ is de volgende motie aangenomen:

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Damian Peek  (dd.peek@griffie.rotterdam.nl/06-43280494).