Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 30 september 2021

Personalia:

  • De gemeenteraad stond stil bij het overlijden van oud-gemeenteraadslid H.P.L. (Bert) Cremers.

De gemeenteraad heeft:

  • het bestemmingsplan ‘De Drukkerij’ vastgesteld.
  • het bestemmingsplan ‘Grote Beer’ vastgesteld.
  • het bestemmingsplan ‘Het Zuiderhof, fase 3’ vastgesteld.
  • het voorstel tot het vestigen van voorkeursrecht gemeenten voor panden in Oud-Carnisse ten behoeve van de uitvoering van het project Samenvoegen en vergroten, aangenomen.
  • het onteigeningsplan ‘Carnisse Poort’ ten behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan ‘Carnisse Poort’ vastgesteld.
  • geen zienswijze uitgebracht met betrekking tot de tweede begrotingswijziging 2021 van de gemeentelijke regeling Nieuw Reijerwaard.
  • een herzien besluit tot wijziging van de eerste herziening van de begroting 2021 wegens een omissie vastgesteld.
  • het Burgerinitiatief ‘Plastic zakken Centrummarkt‘ niet overgenomen.

Bij de bespreking van het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’ zijn de volgende moties en amendement aangenomen:

Bij de bespreking van het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Gekleurde technologie: verkenning ethisch gebruik algoritmes’ zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over ‘Vrouwenmoord‘ is de volgende motie aangenomen:

Bij het debat over ‘Handhaving coronatoegangsbewijzen‘ is de volgende motie aangenomen:

Een krediet van 1,2 miljoen euro ten behoeve van de realisering van een fietsenstalling in de Beursgallery aan de Hoogstraat 185 is ter beschikking gesteld, daarbij zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over de werkwijze onderzoeken in het kader van de Participatiewet zijn de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ‘Oranjebonnen’ is vastgesteld, net als de ‘Welstandsparagraaf oranjebonnen‘.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ‘Waterside Oost, IJsselmonde‘ vastgesteld, hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Naar aanleiding van het actieplan ‘Vastpakken en niet loslaten‘ over kwetsbare jongeren 16-27 jaar, zijn de volgende moties aangenomen:

Het (herziene) voorstel tot ‘Verlenging regionaal beleidsplan Berschermd wonen en Maatschappelijke opvang 2018-2020′ is aangenomen, net als de volgende motie:

Bij het debat over ‘Seksuele uitbuiting van jongeren‘ zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over ‘Opkoopbescherming voor de hele stad‘ zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over ‘Ondermijnende criminaliteit‘ zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over ‘De menselijke maat‘ zijn de volgende moties aangenomen: