Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 30 mei 2024

Personalia:

  • Mevrouw M.S.S. (Michantely) de Jong (Groep De Jong) is beëdigd als gemeenteraadslid.
  • De heer G.J.D. (Gerben) Wigmans (gemeentesecretaris per 1 juni 2024) is aangewezen als ambtelijk ondersteuner van de vertrouwenscommissie benoeming burgemeester.
  • Mevrouw P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen is benoemd tot lid van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven.

De gemeenteraad heeft:

  • de zienswijze inzake de begroting 2025 van de GGD vastgesteld.
  • het contract met de accountant voor de gemeente Rotterdam voor de controlejaren 2025 en 2026 verlengd.
  • de verordening Woonruimtebemiddeling voor de regio Rotterdam vastgesteld.

De gemeenteraad heeft het plan ”Passende zorg voor Heel de Stad”, als aanvulling op het beleidsplan ”Heel de Stad” vastgesteld en hierbij de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft ‘Koers op Zuid 2024’, als uitwerking van de Omgevingsvisie Rotterdam ”De Veranderstad” vastgesteld en hierbij het volgende amendement en de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over voortgangsrapportage 2023 herijkte Havenvisie zijn de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft bij het debat over Governance Havenbedrijf (beloningsbeleid en invulling aandeelhouderschap) de volgende motie aangenomen:

Bij het debat over Monitor Werk en Inkomen derde tertaal 2023 is de volgende motie aangenomen:

De gemeenteraad heeft bij het debat over MBO Uitvoeringsagenda 2024-2027 de volgende motie aangenomen:

Bij het debat over de transitie van aardgas naar stadswarmte heeft de gemeenteraad de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft de contouren gezondheidsbeleid ”Gezonder 010 Gezondheidsaanpak Rotterdam 2024+” vastgesteld en hierbij de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over Definitief Ontwerp Hofbogenpark – Park op het Dak zijn de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft bij het debat over ingekrompen zomercarnaval de volgende moties aangenomen: