Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 28 september 2023

Personalia:

 • Mevrouw A.G. (Amara) van der Elst (BIJ1) is beëdigd als tijdelijk lid van de gemeenteraad.
 • De heer W. (Wilco) de Bel is beëdigd als (eerste) plaatsvervangend griffier.
 • Mevrouw N.D.Z.R. (Natasha) Mohamed-Hoesein (DENK) is benoemd en beëdigd als wethouder.
 • Mevrouw C.A. (Stans) Goudsmit is herbenoemd als plaatsvervangend gemeentelijke (kinder)ombudsman.

De gemeenteraad heeft: 

 • het bezwaarschrift tegen besluit raad d.d. 29 september 2022 inzake het (definitief) vestigen van voorkeursrecht aan de Utrechtsestraat ongegrond verklaard.
 • het beroepsschrift tegen een besluit waarbij een dwangsom is geweigerd en de rechtbank heeft aangegeven dat die brief in bezwaar behandeld dient te worden ongegrond verklaard.
 • de grondexploitatie ‘Texelsestraat Noord’ vastgesteld.
 • de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing verklaard op gronden gelegen aan de Texelsestraat.
 • de brief aan Jeugdhulp Rijnmond over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling vastgesteld.
 • de Uitgangspunten meerjarenbeleid Bibliotheek Rotterdam 2025-2028 vastgesteld.
 • het budget Koers van de Stad samengevoegd.

De gemeenteraad heeft de Kadernota vastgoed vastgesteld en hierbij de volgende amendementen en moties aangenomen:

Het Beleidskader Participatie 2023-2026 ‘Werk is geweldig!’ is door de gemeenteraad vastgesteld. Het Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectief fonds (RAP) is door de gemeenteraad ingesteld. Hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over het plan van aanpak ‘Op weg naar herstel en een thuis'(2023-2026) heeft de gemeenteraad de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft de Startnotitie Rotterdams Burgerberaad Klimaat vastgesteld en hierbij de volgende amendementen en moties aangenomen:

Bij het debat over het Ontwerp-partiële herziening Omgevingsvisie Rotterdam – Oostflank heeft de gemeenteraad de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over de ‘Rotterdamse warenmarkten’ zijn de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ‘Grote Hagen 98’ vastgesteld en hierbij de volgende motie aangenomen:

Neem bij vragen contact op met Damian Peek (dd.peek@griffie.rotterdam.nl/06-43280494).