Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 25 januari 2024

Personalia:

  • De gemeenteraad stond stil bij het overlijden van oud-raadslid F. (Francisca) Ravestein.
  • Er is afscheid genomen van tijdelijk lid van de gemeenteraad A.G. (Amara) van der Elst (BIJ1).

De gemeenteraad heeft:

  • ingestemd met de voorgenomen wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond.
  • ingestemd met de voorgenomen wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Rijerwaard (GRNR).
  • de achtentwintigste wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 vastgesteld.

De gemeenteraad heeft het Preventie- en handhavingsplan Alcohol en Drugs 2023-2027 vastgesteld en hierbij het volgende amendement en de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft het beleidsplan huiselijk geweld ‘Samen naar een toekomst zonder geweld’ vastgesteld en hierbij de volgende moties aangenomen:

De horecanota ‘Stedelijk beleidskader vergunningen, toezicht en handhaving’ is door de gemeenteraad vastgesteld en hierbij zij de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft bij het debat over ‘Giftengrens participatiewet’ de volgende motie aangenomen:

Bij het debat over de voortgang van het Klimaatactieplan Rotterdam zijn de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft bij het debat over het niet voortzetten subsidieregeling ‘Lekker Fit!’ Rotterdam primair onderwijs 2023-2024 de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over jaarplan 2024 Aanpak seksuele straatintimidatie zijn de volgende moties aangenomen:

 

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Damian Peek  (dd.peek@griffie.rotterdam.nl/06-43280494).