Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 25 april 2024

Personalia:

  • Er is afscheid genomen van mevrouw M.M. (Mieke Megawati) Vlasblom (BIJ1) als gemeenteraadslid.
  • Mevrouw dr. S. (Sofie) De Caigny is benoemd als voorzitter van de Commissie Omgevingskwaliteit en Cultureel Erfgoed Rotterdam.
  • Mevrouw J.M. (Amy) de Bruijn is aangewezen als lid van de Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

De gemeenteraad heeft:

  • het bestemmingsplan ‘Hollands Tuin 77’ vastgesteld.
  • het bestemmingsplan ‘Nieuw Crooswijk II, 1e herziening’ vastgesteld.
  • de bezwaren die zijn ingediend tegen het raadsbesluit om voorkeursrecht te vestigen op het plangebied Feyenoord City 2. na advies van de Algemene Bezwarencommissie ongegrond verklaard.
  • de Noodverordening voor de vliegtuigbomruiming in Claes de Vrieselaan op 30 mei 2024 bekrachtigd.

De gemeenteraad heeft het ontwerpbestemmingsplan Zomerhofkwartier en de Welstandsparagraaf Zomerhofkwartier vastgesteld.

Bij het debat over de inkoopstrategie doelgroepenvervoer 2025 zijn de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft bij het debat over Actieplan Buitenslapers de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021 gewijzigd en hierbij het volgende amendement en de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over de ontdekhoek zijn de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft de grondexploitatie Nesselande vanwege scopewijziging betreffende het Project Flexwonen Nesselande gewijzigd.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Damian Peek  (dd.peek@griffie.rotterdam.nl/06-43280494).