Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 24 februari 2022

Personalia:

 • Mevrouw drs. M.J.J. van den Anker is beëdigd als gemeentelijke ombudsman.
 • De heer M.W. van Sluis RA is herbenoemd als lid van de Referendumcommissie.

De gemeenteraad heeft:

 • het voorstel met betrekking tot de vergoeding van kosten voor de ruiming van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog aangenomen.
 • het voorstel tot het vestigen van voorkeursrecht gemeenten voor percelen gelegen aan de Frans Bekkerstraat aangenomen.
 • het voorstel met betrekking tot de omvang van de grondexploitatieportefeuille per 31 december 2021 aangenomen.
 • het voorstel tot wijziging van paragraaf 6.3 van het Rotterdams woonwagenbeleid (2020) aangenomen.
 • het voorstel met betrekking tot het proces ten behoeve van de aanwijzing van de lokale zendgemachtigde voor de periode 2023-2028, alsmede aanvulling van de criteria van het Commissariaat voor de Media aangenomen.
 • het voorstel tot wijziging van de Verordening maatregelen en handhaving Participatiewet IOAW en IOAZ aangenomen.
 • het voorstel tot vaststelling van de Wijzigingsverordening Wijk aan Zet aangenomen.
 • het voorstel tot wijziging van het Kiesreglement wijkraden 2022 aangenomen.
 • de Gedragscode wijkraadsleden Rotterdam 2022 vastgesteld.
 • het Onderzoeksprotocol integriteit wijkraadsleden Rotterdam 2022 vastgesteld.

Bij het debat ‘Bestuurlijke Eindverantwoording college Rotterdam 2018-2022, alsmede het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Tijd voor targets: beoordeling eindverantwoording; lessen 20 jaar collegeverantwoording’ is de volgende motie aangenomen:

Het voorstel met betrekking tot het in uitvoering nemen van de grondexploitatie ‘Carnisse Eiland’ is aangenomen, daarbij is tevens de volgende motie aangenomen:

Bij het debat over de voortgang van de armoede- en schuldenaanpak, ondersteuning gedupeerde ouders toeslagenaffaire en de evaluatie van het Hulpteam ‘Toeslagen010, alsmede het vaststellen van de aanbevelingen zoals geformuleerd door de commissie, is de volgende motie aangenomen:

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ‘RottaNova’ vastgesteld. Hierbij is de volgende motie aangenomen:

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan ‘Hoofdweg 480-490’ vastgesteld, hierbij zijn de volgende moties en amendementen aangenomen:

Moties:

Amendementen:

Bij het debat over Het Masterplan Zomerhofkwartier zijn de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft de ‘Lijst met gevallen waarvoor advies van de gemeenteraad nodig is bij een buitenplanse omgevingsplanactiviteit’ vastgesteld. Daarbij is de volgende motie aangenomen:

De gemeenteraad heeft

 • de Verordening op de Commissie Omgevingskwaliteit en Cultureel Erfgoed Rotterdam vastgesteld.
 • de Verordening Nadeelcompensatie Rotterdam vastgesteld
 • de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Rotterdam vastgesteld.

Bij het debat over het eindverslag Plan van aanpak kwetsbare Rotterdammers is de volgende motie aangenomen:

Bij het debat over de ontwikkelingen rondom voetbalvereniging Steeds Hooger is de volgende motie aangenomen:

De gemeenteraad heeft het initiatiefvoorstel-Büyükçifci ‘Koop of huur’ ? Huurkoop 3.0′ aangenomen.

Bij het debat naar aanleiding van de Initiatiefnotitie Hoogwerf – Kapot maar nog niet gebroken  zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over Zorgwekkend Humanitas zijn de volgende moties aangenomen:|

Bij het debat over Wooncoöperatie Roosstraat zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over Woon- en straatoverlast in Kralingen is de volgende motie aangenomen:

Bij het debat over ‘Op naar een realistisch drugsbeleid’ zijn de volgende moties aangenomen: