Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 23 maart 2023

De gemeenteraad heeft:

  • de adviezen van de Algemene bezwaarschriftencommissie met betrekking tot bezwaren die zijn ingediend tegen het besluit tot vestiging van voorkeursrecht voor adressen gelegen aan de Frans Bekkerstraat overgenomen.
  • het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Cultuurhistorie Liskwartier’ vastgesteld.
  • een verzoek ingediend voor een bijdrage voor gemaakte kosten in 2022 voor het opsporen en opruimen van ontplofbare oorlogsresten.

Tijdens het debat over de zienswijze naar aanleiding van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft de gemeenteraad de volgende motie aangenomen:

De gemeenteraad heeft het Participatiebeleid Omgevingswet en de lijst met gevallen waarvoor participatie verplicht is bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit vastgesteld en hierbij de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over het uitvoeringsplan en kwaliteitsbeleid Studentenhuisvesting zijn de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft bij het debat over de voortgangsrapportage uitvoering Rotterdams preventieakkoord ‘Gezond010’ de volgende moties aangenomen:

De Archiefverordening Rotterdam 2017 is door de gemeenteraad gewijzigd en hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over de ‘Convenant Huisvesting Huisartsen’ is de volgende motie aangenomen:

De gemeenteraad heeft bij het debat over de ‘Situatie op het Ambachtsplein’ de volgende moties aangenomen:

Tijdens het ‘Uitsupporters horen bij de Klassieker!’ is de volgende motie aangenomen:

 

Neem bij vragen contact op met Damian Peek (dd.peek@griffie.rotterdam.nl/06-43280494).