Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 23 juni 2022

Personalia:

  • De heer T. (Thomas) Bal is beëdigd als commissielid niet zijnde raadslid namens Forum voor Democratie.
  • De heer T.S.J. (Theo) Coşkun is door de gemeenteraad aangewezen als nestor.

De gemeenteraad heeft:

Bij het debat naar aanleiding van het coalitieakkoord ”Eén stad” heeft de gemeenteraad de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Saftlevenhof Rotterdam’ aangenomen en daarbij ook de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over ‘Voorgenomen bezuinigen RET heeft de gemeenteraad de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft bij het debat over ‘Olieboringen Rotterdam’ de volgende motie aangenomen:

De gemeenteraad heeft het initiatiefvoorstel-Engberts tot ‘Uitbreiden burgerleden commissies’ aangenomen.

Het voorstel tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 is door de gemeenteraad vastgesteld en daarbij is de volgende motie aangenomen:

Het voorstel tot vaststelling van een zienswijze met betrekking tot de ontwerpbegroting 2023 van het Recreatieschap Rottemeren is door de gemeenteraad overgenomen en daarbij is het volgende amendement aangenomen: