Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 23 februari 2023

Personalia:

  • De gemeenteraad stond stil bij het overlijden van oud-gemeenteraadslid en oud-wethouder J. (Johan) Mastik.
  • De gemeenteraad heeft de slachtoffers van de aardbevingsramp in Syrië en Turkije herdacht.

De gemeenteraad heeft:

  • het bestemmingsplan ‘Lidl-supermarkt Teldersweg 76, Schiebroek’ vastgesteld.
  • het bestemmingsplan ‘Facetbestemmingsplan busleiding RoCa’ vastgesteld.
  • de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Rotterdam 2019 gewijzigd.

De gemeenteraad heeft het Woonakkoord vastgesteld en hierbij de volgende moties en het volgende amendement aangenomen:

Bij het debat over de toekomst van de stadscamping naar aanleiding van het voorstel tot afdoening motie- Van der Velden e.a. ‘Wakker worden op een wereldse stadscamping’ zijn de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft bij het debat over ‘Weghalen bankjes Centraal Station’ zijn de volgende moties aangenomen:

De zienswijze inzake de Strategische Agenda MRDHA 2023-2026 is door de gemeenteraad vastgesteld en hierbij is het volgende amendement aangenomen:

De coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het project Zomerhofkwartier is door de gemeenteraad van toepassing verklaard en hierbij is de volgende motie aangenomen:

Bij het debat over Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Maastunneltracé zijn de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft bij het debat over de uitkomsten onderzoek discriminatie particuliere woningverhuur Rotterdam de volgende moties aangenomen:

Bij het tweeminutendebat ‘Rotterdams Vuurwerkverbod’ zijn de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft bij het tweeminutendebat ‘Samen schoppen we het verst’ de volgende motie aangenomen:

Bij het tweeminutendebat ‘Urgentie klimaatactie’ is de volgende motie aangenomen:

De motie ‘Laat de Erasmusbrug blauw geel kleuren’ (VVD, D66, ChristenUnie, PvdA, Volt, SP, 50PLUS, Partij voor de Dieren, GroenLinks, DENK, CDA) is door de gemeenteraad aangenomen.

 

Neem bij vragen contact op met Damian Peek (dd.peek@griffie.rotterdam.nl/06-43280494).