Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 22 juni 2023

De gemeenteraad heeft: 

  • geheimhouding opgelegd op het verslag van de accountant behorende bij de jaarstukken 2022 van de Stichting Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR)
  • een zienswijze uitgebracht naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst.
  • besloten tot het uitbrengen van een zienswijze met betrekking tot de ontwerpbegrotingswijziging 2023, de ontwerpbegroting 2024 en de voorlopige jaarstukken 2022 van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR).
  •  de Havenverordening Rotterdam 2020 gewijzigd.
  • bestemmingsplan ‘Slinge 303’ vastgesteld.
  • het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Industriezones Feijenoord en Maas- en Rijnhaven’ vastgesteld.
  • besloten de gemeenschappelijke regeling Kabels en leidingen Rotterdam – Nissewaard te beëindigen.
  • besloten tot verhoging van de tegemoetkoming fractiekosten en de Verordening fractieondersteuning 2022 gewijzigd.

De motie ‘Bedrijfsleven op gepast afstand’ is door de gemeenteraad aangenomen.

De gemeenteraad heeft het Klimaat Actieplan Rotterdam (KAR) vastgesteld en hierbij de volgende moties en amendementen aangenomen:

Het bestemmingsplan ‘Transformatie Voetbalvelden Overschiese Kleiweg’ is door de gemeenteraad vastgesteld en de grondexploitatie ‘Transformatie Voetbalvelden Overschiese Kleiweg’ is geopend. Hierbij is de volgende motie aangenomen:

De gemeenteraad heeft de nota ‘Van onschatbare waarde: uitgangspunten voor het Rotterdamse cultuurbeleid 2025-2028’ vastgesteld en hierbij de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft bij het debat ‘Behoud de tram’ de volgende motie aangenomen:

De zienswijze conceptmeerjarenbegroting 2024 – 1017 GGD Rotterdam-Rijnmond is door de gemeenteraad vastgesteld.

De gemeenteraad heeft de Verhuurverordening gemeente Rotterdam 2023 vastgesteld en de Algemene legesverordening 2023 gewijzigd. Hierbij is de volgende motie aangenomen:

Het masterplan Merwehaven en de grondexploitatie Merwehaven zijn door de gemeenteraad vastgesteld en hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft besloten tot het uitbrengen van een zienswijze naar aanleiding van de voorlopige jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas.

Bij het debat over de gevolgen van bestemmingsaanpassingen in de openbare ruimte met sport-, recreatie en speelfaciliteiten heeft de gemeenteraad de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft besloten tot het uitbrengen van een zienswijze naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2024 van het Recreatieschap Rottemeren en hierbij de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft een investeringskrediet beschikbaar gesteld ten behoeve van de renovatie van de Centrale Bibliotheek Rotterdam en hierbij de volgende moties aangenomen:

De Koersnota Geluid is door de gemeenteraad vastgesteld.

De gemeenteraad heeft besloten tot het uitbrengen van een zienswijze naar aanleiding van een wijziging van de begroting 2023 en de ontwerpbegroting 2024 en de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

De Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012 (APV) is door de gemeenteraad gewijzigd en hierbij is het volgende amendement aangenomen:

De gemeenteraad heeft de Participatieverordening Rotterdam 2015 en de  Verordening maatregelen en handhaving Participatiewet IOAW en IOAZ gewijzigd en hierbij de volgende motie aangenomen:

Bij het debat over het convenant bewindvoering heeft de gemeenteraad de volgende moties aangenomen:

Ook heeft de gemeenteraad de motie ‘Dit jaar ook de vlag uit voor Keti Koti’ aangenomen.