Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 21 april 2022

Personalia

 • De heer B. (Bart) van Drunen is benoemd als voorzitter van de tijdelijke commissie Bestuur
 • Mevrouw P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen is benoemd als voorzitter van de tijdelijke commissie Fysiek
 • De heer M.H. (Marvin) Biljoen is benoemd als voorzitter van de tijdelijke commissie Sociaal
 • Mevrouw A. (Astrid) Kockelkoren is benoemd tot voorzitter van de Werkgeverscommissie
 • De heer T.S.J. (Theo) Coşkun is benoemd tot lid van de Werkgeverscommissie
 • Mevrouw I. (Imane) Elfilali is benoemd tot lid van de Werkgeverscommissie
 • De heer J.G. (Jaap) Rozema is benoemd tot lid van de Rekeningcommissie van de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH)
 • Mevrouw A.J.A. (Agnes) Maassen is benoemd tot plaatsvervangend lid van de Rekeningcommissie van de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH)

De volgende personen zijn beëdigd als burgerlid en treden toe tot de tijdelijke commissies:

 • De heer G.G. (Gerben) van Dijk, aangewezen door de fractie van de ChristenUnie, commissie Bestuur en Fysiek
 • De heer S.J.J. (Sam) Mak, aangewezen door de fractie van het CDA;
 • De heer J.G. (Jaap) Rozema, aangewezen door de fractie van de Partij van de Dieren, commissie Fysiek (al op 30 maart beëdigd)
 • De heer E. (Emin) Başoğlu, aangewezen door de fractie van de SP, commissie Fysiek en Sociaal
 • Mevrouw P.C.Z. (Precious) Sadhoe, aangewezen door de fractie van BIJ1; commissie Sociaal
 • De heer A.N.M. (Nico) van Scheijndel, aangewezen door de fractie van 50PLUS, commissie Sociaal
 • De heer K. (Kees) Jonker, aangewezen door de fractie 50PLUS, commissie Fysiek (woordvoerder voormalige commissie BWB)
 • Mevrouw J. (Jet) Valk, aangewezen door de fractie van 50PLUS, commissie Fysiek (woordvoerder voormalige commissie EDEM)
 • Mevrouw B.C. (Christine) Zandberg, aangewezen door de fractie van het CDA, commissie Fysiek

De gemeenteraad heeft:

 • Het voorstel met betrekking tot opheffing van geheimhouding van documenten met betrekking tot de gebiedsontwikkeling Feyenoord City aangenomen.
 • Het voorstel naar aanleiding van de adviezen van de Algemene bezwaarschriften tot het niet ontvankelijk verklaren van bezwaren tegen het raadsbesluit tot vaststelling van het Kiesreglement wijkraden 2022 aangenomen.
 • Het voorstel naar aanleiding van de adviezen van de Algemene bezwaarschriften tot het niet ontvankelijk verklaren van bezwaren tegen het raadsbesluit tegen het raadsbesluit tot vestiging van voorkeursrecht gemeenten in het plangebied Feyenoord City aangenomen.
 • De voorstellen naar aanleiding van de adviezen van de Algemene bezwaarschriften tot het ongegrond verklaren van bezwaren tegen het raadsbesluit tot vestiging van voorkeursrecht gemeenten in het plangebied Feyenoord City aangenomen.
 • De Verordening Bedrijveninvesteringszone gebruikers Prinsenplein 2019 ingetrokken.

De gemeenteraad heeft de tijdelijke commissies Bestuur, Sociaal en Fysiek ingesteld alsmede het Besluit tot instelling raadscommissies 2018 van 6 september 2018 ingetrokken.

Bij het debat ‘Duiding van de uitslag van de verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad’ is de volgende motie raadsbreed aangenomen:

De bij het tweeminutendebat (We laten niemand in de kou staan) ingediende moties zijn verworpen.