Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 20 oktober 2022

De gemeenteraad heeft: 

  • het voorstel tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van het project Vernieuwing van de Brienenoordbrug aangenomen.
  • het (herziene) voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Hoek van Holland Voorduin’ aangenomen.
  • het voorstel tot vaststelling van de verordening Bedrijveninvesteringszone gebruikers Winkelboulevard Zuid 2023 aangenomen.
  • het voorstel tot vaststelling van de verordening Bedrijveninvesteringszone eigenaren Winkelboulevard Zuid 2023 aangenomen.
  • het voorstel tot vaststelling van de verordening Bedrijveninvesteringszone gebruikers Zwaanshalskwartier 2023 aangenomen.
  • het voorstel tot vaststelling van de verordening Bedrijveninvesteringszone gebruikers Mahokwartier 2023 aangenomen.
  • het voorstel tot vaststelling van de verordening Bedrijveninvesteringszone eigenaren Middelandstraat 2023 aangenomen.
  • het voorstel tot vaststelling van de verordening Bedrijveninvesteringszone gebruikers Charlois West 2023 aangenomen.
  • het voorstel tot vaststelling van de verordening Bedrijveninvesteringszone eigenaren Rotterdam Central District 2023 aangenomen.
  • het voorstel met betrekking tot de werkwijze van de raad en de commissies aangenomen.

De gemeenteraad heeft bij het debat over de Brief van burgemeester en wethouders over het presentatierapport beslisinformatie MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam en Rotterdamse inzet de volgende moties aangenomen:

Het (herziene) voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Schiekadeblok’ is vastgesteld en hierbij zijn de volgende moties en amendementen aangenomen:

Bij het debat over:
a. Het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Thuis in cijfers, onderzoek naar woonbeleid Rotterdam’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport.
b. de Rotterdamse bijdrage in het kader van het Regioakkoord;
c. de voortgangsrapportage Woonvisie, editie 2021

heeft de gemeenteraad de aanbevelingen uit het ‘Rapport Rekenkamer Rotterdam: Thuis in cijfers, onderzoek naar woonbeleid Rotterdam’ grotendeels overgenomen en de volgende moties en het volgende amendement aangenomen:

De gemeenteraad heeft bij het debat over de brief van burgemeester en wethouders over Midterm review en voortgang 2021 Nationaal Programma Rotterdam Zuid de volgende moties aangenomen:

Bij het tweeminutendebat ‘Rozenburg’ zijn de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft de motie vreemd aan de orde van de dag: de nacht staat op (Partij voor de Dieren) aangenomen .