Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 20 juni 2024

Personalia:

  • Mevrouw N. (Nadia) Barquioua is benoemd als lid van het algemeen bestuur van stichting BOOR.
  • De heer dr. ir. N.J. (Nicholas) Clarke is benoemd als commissielid met expertise architectuurhistorisch en cultuurhistorie van de Commissie Omgevingskwaliteit en Cultureel Erfgoed Rotterdam.
  • Mevrouw ir. B.J. (Johanna) van Doorn is benoemd als reservelid met expertise architectuurhistorisch en cultuurhistorie van de Commissie Omgevingskwaliteit en Cultureel Erfgoed Rotterdam.

De gemeenteraad heeft:

Hierbij is het volgende amendement en zijn de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft bij het debat over het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Kleur bekennen, vervolgonderzoek naar toepassing algoritmes’ de conclusies en aanbevelingen uit het rapport overgenomen en hierbij de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft besloten op twee punten af te wijken van het Rotterdams Grondbeleid, ten behoeve van het in erfpacht uitgeven van het Recreatieoord Hoek van Holland.

Het herstelbesluit van van het bestemmingsplan Kern en Plassen is door de gemeenteraad vastgesteld.

Bij het debat over de voortgangsrapportage armoede en schulden 2024 zijn de volgende moties aangenomen:

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Damian Peek  (dd.peek@griffie.rotterdam.nl/06-43280494).