Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 2 juni 2022

Personalia:

 • Mevrouw D.E.M. (Donatella) Schalm-Civile is beëdigd als commissielid niet zijnde raadslid voor de tijdelijke commissies Sociaal en Bestuur namens Volt.
 • De heer H. (Hilgo) Wempe is beëdigd als commissielid niet zijnde raadslid voor de tijdelijke commissies Sociaal en Fysiek namens Volt.
 • De heer R-J. (Robbert-Jan) van de Werken is beëdigd als commissielid niet zijnde raadslid voor de tijdelijke commissies Sociaal en Fysiek namens ChristenUnie.
 • Mevrouw I. (Imane) Elfilali en mevrouw J.M. (Joan) Nunnely zijn benoemd tot leden van de Adviescommissie Economisch
  Vestigingsklimaat.
 • Mevrouw I. (Ingrid) van Wifferen en de heer M.H. (Marvin) Biljoen zijn benoemd tot leden van Adviescommissie Vervoersautoriteit,
  van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

De gemeenteraad heeft:

 • Een wijziging van de Verordening fractieondersteuning 2022 vastgesteld.
 • het bestemmingsplan ‘Mijnkintbuurt blok 3’ vastgesteld.
 • het voorstel met betrekking tot de onteigening van percelen gelegen in de ‘Mijnkintbuurt blok 3’ aangenomen.
 • het bestemmingsplan ‘Uitbreiding leidingstrook Moezelweg’ vastgesteld.
 • het bestemmingsplan ”s-Gravendijkwal 122′ vastgesteld.
 • het voorstel tot het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling ex artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het project ‘Haringvliet e.o.’ aangenomen.
 • een zienswijze met betrekking tot de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling ‘Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) vastgesteld.
 • Besloten geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard aangenomen.
 • Ingestemd met de voorgenomen 2e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond.
 • Ingestemd met de voorgenomen wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Daarbij is de volgende motie aangenomen: Motie Verantwoorde bijdrage VRR (D66)

De gemeenteraad heeft bij de bespreking van de brief van burgemeester en wethouders over het Voorlopig pakket participatietraject luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport (RTHA)  de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft het voorstel met betrekking tot de verkoop van het Warmtebedrijf Rotterdam raadsbreed aangenomen.

De gemeenteraad heeft bij het debat over ‘Verkeersproblematiek door Werkzaamheden’ de volgende motie aangenomen:

Bij het debat over ‘Samen een vuist tegen LHBTQIA+ haat in de voetbalwereld’ zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Insulindestraat 240-248’  is het volgende aangenomen:

De gemeenteraad heeft bij de bespreking van de Brief van burgemeester en wethouders over de voorlopige jaarstukken 2021, wijziging van de ontwerpbegroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Rotterdam Rijnmond (GRJR) de volgende moties aangenomen: