Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 2 februari 2023

Personalia:

 • De gemeenteraad stond stil bij het overlijden van oud-raadslid J.W. (Jan) de Haas (PvdA).
 • Mevrouw D. (Duygu) Yildirim (PvdA) is beëdigd als gemeenteraadslid.
 • Mevrouw A.G. (Amara) van der Elst (BIJ1) is beëdigd als burgercommissielid.

De gemeenteraad heeft:

 • een dwangsom wegens het niet tijdig beslissen op een bezwaarschrift tegen een besluit tot vestiging van voorkeursrecht gemeenten toegekend.
 • ingestemd met een financiële ondersteuning van de European Para Championships.
 • de Verordening Beheer Ondergrond Rotterdam gewijzigd.
 • het bestemmingsplan ‘Bovenstraat 127, 129 (A/B), 131’ vastgesteld.
 • het Commissariaat voor de Media geadviseerd een concessie te verlenen aan de Stichting OPEN Rotterdam  als lokale zendgemachtigde 2023-2028.
 • de uitgangspunten voor de werkwijze van de Rekenkamer Rotterdam aangenomen.
 • de grondexploitatie Parkstad herzien.

Bij het debat over het Horecabeleid heeft de gemeenteraad de volgende moties aangenomen:

Ook heeft de gemeenteraad tijdens het debat over het Horecabeleid:

 •  het initiatiefvoorstel-Walgenbach ‘Kracht van de nacht’ aangenomen.
 • de Horecakoers en de daarbij behorende kaders ten behoeve van de uitvoering van het Rotterdamse horecabeleid vastgesteld.
 • de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 (APV) gewijzigd.

De gemeenteraad heeft bij het debat over Parkhaven de volgende moties en het volgende amendement aangenomen:

Bij dit debat heeft de gemeenteraad ook:

 • het bestemmingsplan ‘Parkhaven’ vastgesteld.
 • de grondexploitatie ‘Parkhaven geopend.

De gemeenteraad heeft de Verordening Starterslening Rotterdam gewijzigd.

De Grondstoffennota 2023-2026 is door de gemeenteraad vastgesteld en hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Het Beleidskader basisvaardigheden 2023-2026 ‘Rotterdam Vaardig Verder, Beter in taal, rekenen en digitale vaardigheden’ is door de gemeenteraad vastgesteld en hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over de voortgangsrapportage Feyenoord City heeft de gemeenteraad de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad onderschrijft conclusies en de aanbevelingen uit het rapport van de Gemeentelijke kinderombudsman ‘Hoor mij en zie mij! Ervaringen van kinderen en jongeren met een beperking in het dagelijks leven’ en heeft hierbij de volgende moties aangenomen:

Het Beleidskader verbonden partijen en bestuurlijke relaties 2022-2026 is door de gemeenteraad vastgesteld en hierbij is de volgende motie en het volgende amendement aangenomen:

De gemeenteraad heeft de herziene grondexploitatie ‘Park16Hoven’ vastgesteld en hierbij de volgende motie aangenomen:

Bij het debat over het actieplan Geldzorgen heeft de gemeenteraad de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft bij het debat over energiecompensatie voor studenten de volgende moties aangenomen:

De Verordening AOW- en Jeugdtegoed Rotterdam 2023 is door de gemeenteraad vastgesteld.

De gemeenteraad heeft bij het debat over de strategiebrief ‘Iedereen is nodig’ inzake uitvoering Participatiewet de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over de Meerjaren-aanpak radicalisering, polarisatie en extremisme, alsmede het projecteren van leuzen op de Erasmusbrug zijn door de gemeenteraad de volgende moties aangenomen:

Bij het tweeminutendebat over ‘Zicht op cameratoezicht’ is de volgende motie aangenomen:

De gemeenteraad heeft bij het tweeminutendebat over ‘Openingstijden speelautomatenhallen’ de volgende motie aangenomen:

 

Neem bij vragen contact op met Damian Peek (dd.peek@griffie.rotterdam.nl/06-43280494).