Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 17 juni 2021

Personalia:

 • mevrouw Marjolein B.A. van Asselt is beëdigd als directeur van de Rekenkamer Rotterdam.

De gemeenteraad heeft:

 • het bestemmingsplan ‘Kralingse Zoom, 1e herziening’ vastgesteld.
 • het bestemmingsplan ‘Kralingse Bos’ vastgesteld.
 • het bestemmingsplan ‘Dukdalf-locatie Feijenoord’ vastgesteld.
 • het bestemmingsplan ‘Hoek van Holland Bedrijventerreinen Oost’ vastgesteld.
 • het voorstel tot vaststelling een zienswijze met betrekking tot de ontwerpbegroting 2022 van het Recreatieschap Rottemeren aangenomen.
 • een zienswijze met betrekking tot de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling DCMR Mileudienst Rijnmond vastgesteld.
 • het Plan van nieuwe Scholen 2020-2022 voor het stichten van een islamitische basisschool vastgesteld.

De gemeenteraad heeft ingestemd met de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021. De volgende moties en amendement zijn daarbij aangenomen:

De gemeenteraad heeft de Doelgroepenverordening woningbouw Rotterdam 2021 vastgesteld.

De gemeenteraad heeft ingestemd met de Verordening starterslening Rotterdam. De volgende moties en amendement zijn  daarbij aangenomen:

De gemeenteraad heeft:

 • het bestemmingsplan Bospolder-Tussendijken vastgesteld.
 • ingestemd met Enkelvoudige selectie marktpartij Dakpark.
 • de Rotterdamse Transitievisie Warmte vastgesteld. Hierbij is de volgende motie en het amendement aangenomen:

De gemeenteraad heeft gedebatteerd over statushouders en de Rotterdamse opgave inburgering, daarbij is de volgende motie aangenomen:

Er is gedebatteerd over de voortgang aanpak huiselijk geweld en de voortgangsrapportage regionaal actieplan “Huiselijk geweld hoort nergens thuis’, de volgende motie werd daarbij aangenomen:

Er is gedebatteerd over het bestuursmodel ‘De wijk aan zet’, alsmede de derde tussenrapportage evaluatie van het bestuursmodel 2018-2022. De gemeenteraad heeft besloten 39 wijkraden in te stellen. Hierbij zijn de volgende moties en amendementen aangenomen:

Moties:

Amendementen:

Er is gedebatteerd over het onderhandelingsresultaat scenario WLQ+ Warmtebedrijf Rotterdam, alsmede een brief van burgemeester en wethouders over de toekomst van het Warmtebedrijf Rotterdam. Hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het debat over de uitvoering van een verkenning ten behoeve van de renovatie van het museum Boijmans van Beuningen is het volgende amendement aangenomen:

Raadsvergadering gemist en terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is gister live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.