Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 16 juni 2022

Personalia: 

 • Er is afscheid genomen van de heer S. (Stephan) Leewis als gemeenteraadslid.
 • De heer F. (Faouzi) Achbar is benoemd als wethouder.
 • De heer V.P.G. (Vincent) Karremans is benoemd als wethouder.
 • De heer S. (Said) Kasmi is benoemd als wethouder.
 • De heer R. A. C. J. (Robert) Simons is benoemd als wethouder.
 • De heer M. J. W. (Maarten) Struijvenberg is benoemd als wethouder.
 • De heer T.B. (Tim) Versnel is benoemd als wethouder.
 • De heer G.J.M. (Gerben) Vreugdenhil is benoemd als wethouder.
 • De heer E. Yigit (Enes) is benoemd als wethouder.
 • Mevrouw C.H. (Chantal) Zeegers is benoemd als wethouder.
 • Mevrouw J. (Judith) Bokhove is beëdigd als gemeenteraadslid voor GroenLinks.
 • Mevrouw C. (Caroline) Aafjes- van Aalst is beëdigd als gemeenteraadslid voor Leefbaar Rotterdam.
 • De heer T. (Thomas) Roskam is beëdigd als gemeenteraadslid voor Leefbaar Rotterdam.
 • De heer E.P.J. (Erik) Verweij is beëdigd als gemeenteraadslid voor de VVD.
 • De heer F. (Fatih) Elbay is beëdigd als gemeenteraadslid voor D66.
 • De heer S. (Serkan) Soytekin is beëdigd als gemeenteraadslid voor DENK.
 • Mevrouw E. (Elika) Rehim Zadeh is beëdigd als gemeenteraadslid voor DENK.

De gemeenteraad heeft de jaarrekening 2021, inclusief baten en lasten per programma, de baten en lasten per taakveld en de bestemming van het rekeningresultaat vastgesteld.

Het voorstel tot vaststelling van de conclusies en aanbevelingen van de commissie tot onderzoek van de rekening met betrekking tot de jaarrekening 2021 is door de gemeenteraad raadsbreed aangenomen.

De gemeenteraad heeft besloten het aantal wethouders voor de periode 2022-2026 vast te stellen op negen met een tijdsbestedingsfactor van 1.0 voor elk van de wethouders.

De besluitvorming naar aanleiding van de moties die zijn ingediend naar aanleiding van het debat over het coalitieakkoord ‘Eén stad’ vindt plaats tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 juni.