Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 15 februari 2024


Personalia:

 • Mevrouw C.A. (Stans) Goudsmit is beëdigd als  plaatsvervangend gemeentelijke (kinder)ombudsman (2e termijn).
 • Mevrouw J. van Wingerden is herbenoemd als lid van het algemeen bestuur van Stichting BOOR.
 • De heer G.J. (Co) Engberts is benoemd tot lid van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven.

De gemeenteraad heeft:

 • de verzoeken inzake voorbereidingsbesluit en bestemmingsplanwijziging betreffende het perceel Westerkade 20-21/Rivierstraat 181 afgewezen.
 • het college van burgemeester en wethouders toestemming verleend tot het treffen van de Lichte Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Voorne aan Zee-Rotterdam.
 • ‘de verhuur van ruimtes in de Upcycle Mall aan circulaire ondernemers en bedrijven en (educatieve) organisaties met circulaire ambities’ als economische activiteit in het algemeen belang aangewezen.
 • de Straatnamenverordening 2014 gewijzigd.
 • het vastgestelde bestemmingsplan ‘Kavel de Machinist’ gewijzigd.
 • het vastgestelde bestemmingsplan ‘Parkhaven’ gewijzigd.
 • de BBV-aspecten met betrekking tot de grondexploitatieportefeuille Jaarrekening 2023 vastgesteld.
 • een krediet ten behoeve van de Integrale aanpak Slinge vastgesteld.

Bij het debat over het Programmaplan Digitale Inclusie zijn de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft de Eindrapportage Feyenoord City vastgesteld en hierbij de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft de beleidsnota ‘Rotterdams grondbeleid’ vastgesteld en hierbij de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft de Verordening AOW- en Jeugdtegoed 2024 vastgesteld en hierbij het volgende amendement en de volgende motie aangenomen:

Bij het debat over de Actieagenda Goud voor Oud heeft de gemeenteraad de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft de hoofdconclusies van het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Ambtelijke integriteit’ onderschreven de en de aanbevelingen uit het rapport overgenomen en hierbij de volgende motie aangenomen:

Bij het debat over het Programma Rotterdam Circulair 2023-2026 heeft de gemeenteraad de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft de 3 hoofconclusies uit het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Doorwerken aan daklozenopvang’ onderschreven, alsmede 2 van de 3 aanbevelingen overgenomen en hierbij het volgende amendement aangenomen:

De gemeenteraad heeft het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2027 vastgesteld en hierbij het volgende amendement aangenomen:

De gemeenteraad heeft het gemeentelijk publiek kader voor het beheer van deelneming RET NV. vastgesteld.

Ook heeft de gemeenteraad de motie ‘Zonder geld geen gemeenten‘ aangenomen.

 

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Damian Peek  (dd.peek@griffie.rotterdam.nl/06-43280494).