Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 14 oktober 2021

Personalia:

  • De gemeenteraad heeft afscheid genomen van wethouder S. (Sven) de Langen.
  • Mevrouw E.C. (Christine) Eskes is benoemd en beëdigd als wethouder van het college, als opvolger van de heer S. de Langen.
  • Mevrouw B.C. (Christine) Zandberg is beëdigd als raadslid, als opvolger van mevrouw E.C. Eskes.

De gemeenteraad heeft:

  • vijf bedrijven investeringszones Rotterdam 2022 vastgesteld
  • het voorstel tot wijziging van de Verordening precario- en reclamebelasting 2021 aangenomen.
  • het bestemmingsplan ‘Simeon en Anna’ vastgesteld.
  • besloten de coördinatieregeling als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het project Westblaak 232 toe te passen.

Bij de Verordening op de wijkraden (Wijk aan Zet) staakten de stemmen, deze wordt in de volgende gemeenteraadsvergadering opnieuw in stemming gebracht. De gemeenteraad heeft het Kiesreglement alsmede de Verordening geldelijke voorzieningen wijkraden 2022 wel vastgesteld. Hierbij zijn de volgende moties en amendementen aangenomen:

De gemeenteraad heeft de nota van uitgangspunten ten behoeve van de ontwikkeling van het project RISE vastgesteld. Hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

Het voorstel met betrekking tot het Warmtebedrijf Rotterdam en het toekomstscenario WLQ+ is aangenomen. Hierbij is de volgende motie en het volgende amendement aangenomen:

Bij het debat over ‘Anti-homogeweld steeds heftiger in Rotterdam’ is de volgende motie aangenomen:

Bij het debat over de evaluatie Atelier- en Broedplaatsenbeleid 2017-2021  zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het tweeminutendebat over ‘Visie jeugdwerk’  zijn de volgende moties aangenomen:

Bij het tweeminutendebat over ‘Snel weer een veer voor de Hoek’  is de volgende motie aangenomen:

Bij de motie vreemd aan de orde van de dag over ‘Rotterdam de bakermat van democratische vernieuwing? is de volgende motie aangenomen: