Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 14 maart 2024

Personalia:

 • De heer M.R. Marciano van Campenhout (BIJ1) is beëdigd als gemeenteraadslid.

De gemeenteraad heeft:

 • Besloten tot vestiging van voorkeursrecht op een perceel gelegen in de Tweebosbuurt.
 • de grondexploitatie ‘Robbenoordplein’ vastgesteld.
 • het bestemmingsplan ‘Hoogspanningsstation Amaliahaven 380 kV’ vastgesteld.
 • besloten tot een aanvraag voor de bijdrageregeling Ontplofbare oorlogsresten 2023.
 • besloten tot wegonttrekking van:
  A. een gedeelte van de Pieter van Vollenhovenweg;
  B. een gedeelte van de Theemsweg;
  C. een gedeelte van de Kesterenstraat.
 • besloten tot de herziening van de interne regelgeving rechtmatigheidsverantwoording per 2023:
  a. Kadernota accountantscontrole en rechtmatigheidsverantwoording rekening 2023 en volgende;
  b. Herziening van de Controleverordening 2023;
  c. Tweede herziening van de Verordening Financiën Rotterdam 2021.
  d. Lijst van relevante wet- en regelgeving ten behoeve van de rechtmatigheidsverantwoording.
 • de zienswijze inzake de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond vastgesteld.
 • de zienswijze inzake de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Rijnmond vastgesteld.

De gemeenteraad heeft de Woonvisie ‘Een Koers tot 2024’ vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Huizen in de regio’, alsmede de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport overgenomen. Hierbij zijn de volgende amendementen en moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft de nota ‘Dierenwelzijn 2023-2026’ vastgesteld en hierbij de volgende moties aangenomen:

De nota ‘Onderhoud Kapitaalgoederen 2023-2027’ is door de gemeenteraad vastgesteld en hierbij is de volgende motie aangenomen:

De gemeenteraad heeft het gewijzigde burgerinitiatief ”Boijmans moet open!” vastgesteld.

Bij het debat over de Rotterdamse Taxi Aanpak is de volgende motie aangenomen:

Bij het debat over de Aanpak Jeugdcriminaliteit en geweld onder jongeren heeft de gemeenteraad de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft bij het debat over ‘Toegankelijkheid openbaar vervoer is in gevaar’ de volgende motie aangenomen:

 

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Damian Peek  (dd.peek@griffie.rotterdam.nl/06-43280494).