Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 13 juni 2024

De gemeenteraad heeft:

  • de zienswijze inzake de concept-begroting DCMR Milieudienst Rijnmond 2025 vastgesteld.
  • de zienswijze inzake de wijziging Gemeenschappelijke Regeling Rottemeren vastgesteld.
  • het voorstel om de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) te wijzigen vastgesteld.
  • de zienswijze inzake de begroting 2025 Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) vastgesteld.
  • het mandaat- en machtingsbesluit M.E.R.-procedure Rotterdam vastgesteld.
  • de Algemene legesverordening 2024 gewijzigd, naar aanleiding van het verkeersbesluit zero-emissiezone Rotterdam.
  • het college van B&W toestemming verleend tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam Rijnmond.
  • het college van B&W toestemming verleend tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
  • de geheimhouding opgeheven en een deel openbaar gemaakt van de MEO-toets compensatie Stadion Feijenoord.

Bij het debat met het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van de voorlopige jaarstukken 2023, de tussentijdse bevindingen van de accountant en het adviesrapport van de Commissie tot Onderzoek van de Rekening zijn de volgende moties aangenomen:

Ook heeft de gemeenteraad de bestemmingsvoorstellen jaarrekeningresultaat 2023 vastgesteld.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Damian Peek  (dd.peek@griffie.rotterdam.nl/06-43280494).