Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 13 april 2023

Personalia:

  • De heer B.T.A. (Bernhard) van Meeteren (CDA) is beëdigd als burgercommissielid.

De gemeenteraad heeft:

  • de Noodverordening ‘Koningsdag 2023’ bekrachtigd.
  • de adviezen van de Algemene bezwaarschriftencommissie met betrekking tot bezwaren die zijn ingediend tegen het besluit tot vestiging van voorkeursrecht aan de Utrechtsestraat overgenomen.
  • het bestemmingsplan ‘Kopblok Dordtsestraatweg-Sikkelstraat’ vastgesteld.
  • een gedeelte van de weg ter hoogte van de Gustoweg 10 aan het openbaar verkeer onttrokken.

De gemeenteraad heeft het initiatiefvoorstel-Abrahamse e.a. ’Evenementenstad Rotterdam’ aangenomen.

De gemeenteraad heeft tijdens het debat over het concept van het Plan Toekomstvast Tramnet (PTT) de volgende moties aangenomen:

Tijdens het debat over Herdenkingsjaar Slavernijverleden 2023 heeft de gemeenteraad de volgende motie aangenomen:

De nota van uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie Katshoek-Schoterboshof is vastgesteld en hierbij is de volgende motie aangenomen:

Het beleidskader ‘Verstrekking openbare en geheime informatie aan de raad 2023’ is door de gemeenteraad vastgesteld.

De gemeenteraad heeft ook de gewijzigde grondexploitatie Katendrecht vastgesteld.

De BBV-aspecten met betrekking tot de grondexploitatieportefeuille jaarrekening 2022 zijn door de gemeenteraad vastgesteld en hierbij zijn de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft tijdens het debat over mobiele camera auto’s de volgende motie aangenomen:

Bij het debat over ‘Veilig winkelen’ heeft de gemeenteraad de volgende moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft de motie ‘Solidair met LHBTIQA+, hijs de vlag #SamenSterk (GroenLinks, VVD, D66, Volt, PvdA, SP, Partij voor de Dieren) aangenomen.

 

Neem bij vragen contact op met Damian Peek (dd.peek@griffie.rotterdam.nl/06-43280494).