Direct naar de content

Besluiten gemeenteraadsvergadering 12 oktober 2023

Personalia:

 • De gemeenteraad stond stil bij het overlijden van oud lid van de gemeenteraad en oud-wethouder J.W. (Jan) van der Schalk.
 • De heer R.N. (Rashied) Dahoe (DENK) is beëdigd als gemeenteraadslid.
 •  Mevrouw S.D. (Safa) Sodirijo (DENK) is beëdigd als burgercommissielid.
 • De heer R.J. (Roy) Tissen (CDA) is beëdigd als burgercommissielid.
 • De heer J. (Jordi) Vicario (VVD) is beëdigd als burgercommissielid.
 • Mevrouw drs. E.M. (Esther) Agricolo is herbenoemd als voorzitter van de Commissie voor Welstand en Monumenten tot 23 december 2023.
 • De heer ir S.M. (Steven) Slabbers is benoemd als voorzitter van de Commissie voor Welstand en Monumenten vanaf 23 december 2023.
 • De heer J.M.D. (Joey) de Waard is benoemd als voorzitter van de commissie Werk en Inkomen, Onderwijs, Samenleven, Schuldhulpverlening en Armoedebestrijding en NPRZ (WIOSSAN).
 • De heer B. (Benvenido) van Schaik heeft zijn ontslag ingediend als tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad.
 • Mevrouw A. (Astrid) Kockelkoren is benoemd tot eerste plaatsvervangend voorzitter van de raad.
 • Mevrouw V.A. (Vanessa) Bruin is benoemd tot tweede plaatsvervangend voorzitter van de raad.
 • Mevrouw J.M. (Joan) Nunnely is benoemd tot derde plaatsvervangend voorzitter van de raad.
 • De heer G.J. (Co) Engberts is benoemd tot vierde plaatsvervangend voorzitter van de raad.
 • Mevrouw A.J.A. (Agnes) Maassen is benoemd tot lid van de werkgeverscommissie.

De gemeenteraad heeft:

 • de verhuur van ruimtes in de Upcycle Mall aan circulaire ondernemers en bedrijven en (educatieve) organisaties met circulaire ambities’ als economische activiteit in het algemeen belang aangewezen.
 • het bestemmingsplan ‘Hoogvliet Midden’ vastgesteld.
 • het bestemmingsplan ‘Hoogvliet Noordoost’ vastgesteld.
 • de lijst met relevante wet- en regelgeving ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole in de jaarrekening 2023 en de getrouwheidscontrole door de externe accountant vastgesteld.
 • de Verordening bekostiging leerlingenvervoer Rotterdam gewijzigd.
 • de Tweede wijziging van de Verordening winkeltijden Rotterdam 2019 wegens het verlengen van de openingstijden van nachtwinkels vastgesteld.
 • de volgende verordeningen vastgesteld:
  a. Verordening Bedrijveninvesteringszone gebruikers Hart van Zuidwijk (Asterloplein) 2024;
  b. Verordening Bedrijveninvesteringszone gebruikers en eigenaren Boulevard Kralingen 2024;
  c. Verordening Bedrijveninvesteringszone gebruikers en eigenaren Rotterdam Centrum 2024;
  d. Verordening Bedrijveninvesteringszone gebruikers DistriPark Botlek 2024;
  e. Verordening Bedrijveninvesteringszone gebruikers Hart van Katendrecht 2024;
  f. Verordening Bedrijveninvesteringszone gebruikers Hoogkwartier 2024;
  g. Verordening Bedrijveninvesteringszone gebruikers Lageland 2024;
  h. Verordening Bedrijveninvesteringszone gebruikers en eigenaren Meent 2024;
  i. Verordening Bedrijveninvesteringszone gebruikers Nieuwe Binnenweg centrum 2024;
  j. Verordening Bedrijveninvesteringszone gebruikers en eigenaren Plein 1953 2024;
  k. Verordening Bedrijveninvesteringszone gebruikers en eigenaren Pothof 2024;
  l. Verordening Bedrijveninvesteringszone gebruikers Witte de Withkwartier 2024;
  m. Verordening Bedrijveninvesteringszone gebruikers en eigenaren Zalmplaat 2024.
 • opgave 2023-2026: ‘De Rotterdamse dienstverlening’ vastgesteld.

De gemeenteraad heeft het Biodiversiteitskader 2023-2027 ‘Rotterdam, een rijke stadsnatuur’ vastgesteld en hierbij de volgende moties aangenomen:

Het actieplan Samenleven in één stad 2024-2027 is door de gemeenteraad vastgesteld en hierbij zijn de volgende amendementen en moties aangenomen:

De gemeenteraad heeft de Welstandsparagraaf Rotterdam Central district vastgesteld en hierbij het volgende amendement aangenomen:

Bij het debat over ‘Explosies’ zijn de volgende moties aangenomen:

Mocht u vragen hebben over het persbericht neem dan contact op met Damian Peek (dd.peek@griffie.rotterdam.nl/06-43280494).